تبلیغات
تحقیق و مقالات روانشناسی
تحقیق و مقالات روانشناسی
تحقیق نظریات پایه ارائه شده در تاریخ مطالعات ژئوپلیتیک و عوامل موثر بر آن   شامل 32 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد نظریات پایه ارائه شده در تاریخ مطالعات ژئوپلیتیک و عوامل موثر بر آن می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱ –ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک عنوانی پرکاربرد است. نویسندگان، ناظران و دست اندرکاران سیاست بین الملل به طور مداوم این عنوان را برای شرح، توصیف یا تحلیل بحثهای خاص سیاست خارجی به کار می برند Sempa,  ۲۰۰۲: ۳)). واژه ژئوپولیتیک، مرکب از دو واژه انگلیسی Geo «زمین» و  Politics«سیاست – قدرت سیاسی» است و موضوع آن بررسی قدرت سیاسی در رابطه با سرزمین یا جغرافیاست. معنی کردن ژئوپلتیک با یک معنی ویژه کاری بس مشکل است زیرا معنی مفاهیمی نظیرژئوپلتیک تمایل به تغییر و تحول دارند همانطور که دورههای تاریخی و ساختارهای نظم جهان تحول می یابند. ژئوپلیتیک در کاربرد تاریخی و بدون نظم ترتیب آن بخوبی فهمیده می شود (اتوتایل، ۱۳۸۰: ۲۰). ژئوپلیتیک علم نیست، بلکه بخشی از دانش جغرافیای سیاسی محسوب می شود؛ ژئوپلیتیک عبارتند از مطالعاتی که به بررسی رقابت قدرتهای جهانی بر اساس امکاناتی که زمین در اختیارشان قرار داده است، می پردازد. بنابراین ماهیت این علم را باید در رابطه میان جغرافیا و سیاسی (فعل سیاسی) دانست. ژئوپولیتیک از نقش آفرینی های سیاسی – محیطی در چارچوب مفهوم قدرت بحث می کند (مجتهدزاده، ۱۳۸۱: ۲۱).       همچنین ژئوپلیتیک به عنوان شرح محیط های سیاسی – جغرافیایی و ارتباط آنها با قدرت سیاسی و تنظیم فضایی چارچوب واحدهای قدرت سیاسی مانند نیمکره ها، اقیانوسها، سرزمین ها و مرزهای دریایی، منابع طبیعی و فرهنگ (Bert Chapman, 2011 :3). به عبارتی روشن تر، ژئوپلیتیک مطالعات سیاست‏ کشورها، بر اساس عوامل و پدیده ‏هاى جغرافیایى است. از این رو، ژئوپلیتیک یا سیاست جغرا  – فیایی به طور کلی به ارتباط سیاست و سرزمین‌ها در مقیاس منطقه ای و جهانی است؛ بنابراین ژئو  – پلیتیک دارای نقش برجسته­ای در روابط بین­الملل است.

در فرهنگنامه فرانسوی روبر (۱۹۶۵)، درباره واژه ژئوپلیتیک آمده است: «ژئوپلیتیک علمی است که به مطالعه روابط بین داده های طبیعی جغرافیا و سیاست حکومت ها می پردازد». در فرهنگنامه لاروس (۱۹۶۵)، چنین تعریف شده است:«مطالعه روابطی که هر کشور به وسیله آن سیاست هایش را با قوانین طبیعی را به هم پیوند می زند و در این پیوند قوانین طبیعی، از عوامل دیگر تعیین کننده تراند» (عزتی، ۱۳۸۸: ۵). کارل هاوس هوفر، بنیانگذار مکتب آلمانی ژئوپلیتیک می گوید:«ژئوپلیتیک تحقیق درمورد رابطه میان زمین و سیاست است». ریمون آرون در کتاب «جنگ و صلح» در تعریف خود، ژئوپلیتیک را عبارت از طراحی جغرافیایی روابط استراتژیک همراه با تحلیل اقتصادی – جغرافیایی منابع و تفسیر نگر – ش دیپلماتیک حاصل از حیات جوامع بشری و محیط زیست پیرامون آنها می داند (داداندیش، ۱۳۸۶:    ۷۸).

سیاست جغرافیایی به طوری خاص، می تواند راهکاری برای تعیین سیاست های متخده برای کشورها بر اساس عوامل جغرافیایی ارائه شده برای کشورها باشد؛ عواملی همچون: موقعیّت جغرافیایی کشور یا کشورهای مورد نظر و یا وسعت های آن، پدیده های سرزمینی، سرزمین، منابع طبیعی همچون منابع انرژی و… . درگذشته این اصطلاح بیشتر تأثیرجغرافیا در سیاست می پرداخت ولی در سالهای گذشته  این مبحث رشد یافته است و معانی گسترده‌تری را دربر گرفته است. در انگلیسى، به آن Geopalitics، در آلمانى به خاستگاه اصلى آن، Geopolitike و در فرانسوى Geopolitique اطلاق شده است. ژئوپلیتیک    پویا است، ایستا نیست. آن نشان دهنده واقعیت های بین المللی و مجموع قدرتهای در حال ظهور جهان که از تعامل جغرافیا از یک سو و تکنولوژی و توسعه از سویی دیگرهستند، است (Bert Chapman, 2011 :3).

تعاریف متعددی توسط دانشمندان جغرافیای سیاسی از مفهوم و ماهیت علم ژئوپولیتیک شده است؛ اما در همه این تعاریف، وجود دو عامل “سیاست” و “جغرافیا”، یک مقوله مشترک خاص تمامی آنهاست. در یک بیانی روشن، این علم را این گونه تعریف کرد: «ژئوپولیتیک یا سیاست خارجی اثر محیط و اشکال یا پدیده های محیطی چون موقعیّت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی، دریایی و هوایی)، وسایل ارتباطات جمعی و … را در تصمیم گیری سیاسی، بویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی را بررسی می کند (مجتهدزاده، ۱۳۸۱: ۱۲۸).

تمامی مفاهیم دارای تاریخند و جغرافیا و اصطلاح ژئوپلتیک نیز استثنا نمی باشد. واژه ژئوپلتیک ابتدا در سال ۱۸۹۹ بوسیله دانشمند علوم سیاسی سوئدی رودلف کی اِلن به کار گرفته شد این واژه ابتدا از تاریخ طولانی و متنوع و پرفراز و نشیبی در قرن بیستم برخوردار بوده است و پس از معنی اصلی آن در کارهای کی الن، وجود دارد بخوبی توانسته است در ساختن معنی ارتباط کلی جغرافیا و سیاست (ژئو پلیتیک) موثر باشد (اتوتایل، ۱۳۸۰: ۲۰). جنبه کاربردی مطالعات ژئوپولیتیک – و نه جنبه آکادمیک آن – را باید در دوران باستان و در شکل گیری نخستین دولت ها و امپراطوری ها در عرصه جهانی دانست؛ زمانی که عامل رقابت جهت دستیابی به سرزمین میان آنها، نخستین برخورد های بشری بر روی کره زمین را معنا می بخشید. در واقع قدمت ژئوپلتیک، مطمئناً به اندازه قدمت جستجوی انسان برای قلمرو، امنیّت و نیز به اندازه قدمت دیپلماسی، استراتژی، حسادت و ترس بوده است (مویر، ۱۳۷۹: ۳۶۵).

آنچه به عنوان بحث های ژئوپلیتیکی یاد می شود دارای سابقه بس طولانی تری نسبت به دو سه سده اخیر و دوران کی «اِلن» یا «راتزل» است و جنبه عملیاتی مطالعات ژئوپلیتیک به عنوان بخش از دانش جغرافیای سیاسی را باید به دوران باستان و رقابتهای قدرتهای امپراطوریهای ایرانی تحت عنوان هخامنشی و یا ساسانی و رومی جستجو کرد.[۱] از نوشته های هرودوت، اَفلاطون، مُنتسکیو، هِردر و هِگل چنین برمی آید که این نویسندگان مشاهدات جغرافیایی- سیاسی خود را بدون آگاهی از وجود چنین شاخه مستقلی تحت عنوان جغرافیای  انسانی به رشته تحریر درآورده اند (میرحیدر، ۱۳۸۷: ۹).  ژئوپلتیک به دلیل شکل گیری آن به دست نخستین کارشناسان خود در اروپا، موجود خام دوره خود بود و در مادی گرایی جغرافیای کهنه قرون گذشته، ریشه داشت (مویر،۱۳۷۹ : ۳۶۶). این مطالعات در دوره معاصر مشخصاً در قاره اروپا توسط دانشگاهیان شکل گرفت، توسط سیاسیون مورد توجّه و پرورش قرار گرفت از این رو توسط آنان بصورتی افراطی و دیوانه وار در سیاست های مخرب و جنگجویانه سردمداران اروپایی خود در قرن بیستم مورد استفاده قرار گرفت و بر همین اساس، بعد از آن، تا مدتها مورد بی مهری و عدم توجّه واقع شد تا آنجا که از دانشگاهها بیرون رانده شد. ژئوپلتیک در قرن بیست زاده شد، با پیچ و خم های آن در هم آمیخت و در پرتلاطم ترین مقاطع آن هویت یافت. با جنبش های ملی نیمه نخست سده همراهی کرد، اما نقش الهام بخش آن در توسعه طلبانه هیتلر آن را بنام بی اعتبار کرد که پس از جنگ جهانی دوم، از اندیشهای بین المللی رخت بربست (دورو، ۱۳۸۱: ۱).       ژئوپلیتیک به منزله ابزاری برای نزدیک کردن سیاست دولتها به یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است. در یک قرن گذشته و در زمانی که جغرافیای سیاسی در عرصه علوم انسانی ظاهر شد، هدف آن تجزیه و تحلیل عینی نبود، بر عکس گرایش سیاسی آن به نفع یکی از دولتها بود. در زمان جنگ جهانی دوم و گرایش نازی ها به سلطه طلبی و سیطره بر اروپا مشروعیت آن از بین رفت (سوتاژ، ۱۳۸۶: ۱۰).

جهت دانلود متن کامل تحقیق نظریات پایه ارائه شده در تاریخ مطالعات ژئوپلیتیک و عوامل موثر بر آن کلیک نمایید
نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق نظریات پایه ارائه شده در تاریخ مطالعات ژئوپلیتیک و عوامل موثر بر آن، دانلود تحقیق نظریات پایه ارائه شده در تاریخ مطالعات ژئوپلیتیک و عوامل موثر بر آن، پیشینه تحقیق نظریات پایه ارائه شده در تاریخ مطالعات ژئوپلیتیک و عوامل موثر بر آن، تحقیق در مورد نظریات پایه ارائه شده در تاریخ مطالعات ژئوپلیتیک و عوامل موثر بر آن، مقاله نظریات پایه ارائه شده در تاریخ مطالعات ژئوپلیتیک و عوامل موثر بر آن، مقاله در مورد نظریات پایه ارائه شده در تاریخ مطالعات ژئوپلیتیک و عوامل موثر بر آن،
لینک های مرتبط :

سه شنبه 13 تیر 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
تحقیق ناهنجاری های متابولیک  شامل 36 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  ناهنجاری های متابولیک  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱-  مقدمه

لنگش عبارت است از التهاب لایه‌ها و برآمدگی‌های درون سم. لایه‌های بافتی به صورت چین‌هایی سازماندهی شده‌اند که فعالیّت آن‌ها در جهت گرفتن فشار سم هنگام تماس با زمین است. یک عمل مهم دیگر این بافت‌ها، تولید بافت شاخی دیواره سم و پاشنه است. هر عاملی که جریان خون را به این ورقه‌ها یا برآمدگی‌ها قطع کند، منجر به آسیب این بافت‌ها شده و توانایی آن‌ها را برای گرفتن شوک یا تولید بافت شاخی مرغوب مختل می‌سازد( قربانی، ۱۳۸۲).

امروزه لنگش در گاو شیری به عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات دامپروری‌های صنعتی به شمار آمده که با خسارت اقتصادی قابل‌‌توجه همراه می‌‌باشد. بیشتر موارد لنگش در گاو به علّت ابتلا انگشت به جراحت‌های مختلف بوده که چنانچه به‌موقع تشخیص و درمان نشوند می‌توانند توسعه یافته و منجر به آسیب نسوج عمقی‌تر مانند ساختارهای سینوویالی، اوتار و رباطات انگشتی و حتّی استخوان گردد. در موارد عفونت‌های عمقی انگشت (به علت نکروز نسوج نرم و سخت) درمان‌های ضد‌ّمیکروبی به‌تنهایی نتیجه لازم را در‌پی نخواهد داشت و لذا به حذف زودرس دام ختم می‌شود. در این ارتباط داشتن دلایل روشن بر حذف دام نکته‌ای بسیار مهم می‌باشد (نوری و همکاران، ۱۳۸۹).

لنگش به عنوان سومین عامل ضررهای اقتصادی در گله‌های گاو شیری شناخته می‌شود، هر‌چند نظر به تأثیر لنگش روی پستان و عملکرد تولید‌مثلی امروزه برخی از محققین تأثیر آن را بالاتر از ورم پستان و ناباوری، به عنوان مهمترین عامل در ضرردهی گله‌های گاو شیری می‌شناسند(گارد، ۱۹۹۹).

به طور‌کلّی رهیافت‌های گوناگونی برای مطالعه لنگش بکار گرفته شده است مثلاً در پاره‌ای از تحقیقات، لنگش به شکل گله‌ای و یا ارزیابی درجه‌بندی حرکتی گاو مشخص می‌گردد و یا به گزارش موارد ضایعات در سم گاو اکتفا می‌گردد. آنچه مسلّم است رخداد ضایعه ارتباط مستقیمی با نحوه‌ی نگهداری، شرایط آب و هوایی، میزان تولید و همچنین وجود اجرام بیماری‌زا در منطقه دارد و بدین‌ترتیب فراوانی بیماری‌های مختلف در گزارش‌های مختلف متفاوت است(مولینگ و گرینوف، ۲۰۰۶).

از آنجا که شناخت عوامل منجر به حذف گاوهای مبتلا به لنگش، می‌تواند به قضاوت مدیریتی و بهداشتی در دامپروری‌ها کمک بسزایی نماید، لذا مطالعات در این زمینه و روشنگری این عوامل اهمیّت خاص پیدا می‌کند (نلسون وکتل، ۲۰۰۱).

در مقایسه با گذشته امروزه گاوهای شیری با چالش‌های مختلف محیطی و مدیریتی روبرو هستند. جیره‌های پر انرژی، ساخت کف بهاربندها با بتون، به طور مداوم در معرض شرایط نامساعد قرار گرفتن و حتّی افزایش وزن بدن، عوامل تهدید‌کننده‌ای هستند که احتمال لنگش را افزایش می‌دهند (قربانی، ۱۳۸۲).

لنگش یک ضایعه چند‌علّتی است و تحت تأثیر فاکتورهایی از قبیل شرایط نگهداری، مدیریت تغذیه‌ای مزرعه و فاکتورهای فردی می‌باشد (کلارکسن و همکاران، ۱۹۹۳).

اثرات لنگش زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که با اثر بر روی شرایط فیزیولوژیک بدن، باعث واکنش‌های منفی در سایر ارگان‌ها بخصوص دستگاه تولیدمثل می‌شود (هرناندز و همکاران، ۲۰۰۶).

زیان‌های اقتصادی ناشی از لنگش در بریتانیا در سال ۷۸-۱۹۷۷ بالغ بر۵/۱۵ میلیون پوند برآورد شده است، هر چند میزان این ضررها توسط اسلمونت (۱۹۹۰) بالغ بر ۲/۸۹ میلیون پوند در سال برآورد شد. طیّ همین بررسی‌ها در انگلستان (ویتاکرو همکاران، ۱۹۸۳) میزان ضررهای حاصل از کاهش تولید شیر را ۳۵ میلیون پوند در سال تخمین زده‌اند.

بیشتر زیان‌های اقتصادی ناشی از لنگش به علّت حذف زود هنگام دام، هزینه‌های درمان، کاهش تولید شیر، کاهش راندمان تولیدمثلی، افزایش فاصله گوساله زایی و قطع تولید شیر می‌باشد. (انتینگ و همکاران، ۱۹۹۷) همچنین درد باعث افزایش میزان حذف به دلیل کاهش تولید می‌شود(راجالا و همکاران، ۱۹۹۹).

از اثرات غیر مستقیم  لنگش می‌توان به کاهش تولید شیر، کم‌شدن ارزش لاشه حذف‌شده، افزایش هزینه‌های درمان و روش‌های کنترل و پیشگیری، افزایش هزینه‌ی کارگری واتلاف وقت و نیروی کاری،  هزینه‌ی حذف شیر به دلیل تجویز آنتی‌بیوتیک‌های عمومی اشاره کرد. علاوه بر این به خاطر درد و ناراحتی ناشی از لنگش، این عارضه از نظر آسایش و رفاه دام‌ها نیز حائز اهمیّت می‌باشد(گاربارینو و همکاران، ۲۰۰۵).

۲-اهمیت ناهنجاری های متابولیک

ناهنجاری های متابولیک در موارد زیادی به شکل تحت بالینی و بدون نشانه‌های آشکار، شمار زیادی از حیوانات گله را درگیر می‌کنند و از راه‌های گوناگون سبب زیان اقتصادی می‌شوند که شامل موارد زیر می‌شوند(رادوستیتس، ۲۰۰۱):

۱-کاهش تولید

۲-کاهش اجزای اقتصادی شیر (چربی و پروتئین)

۳-کاهش باروری و افزایش فاصله‌ی زایش‌ها


جهت دانلود متن کامل تحقیق ناهنجاری های متابولیک کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق ناهنجاری های متابولیک، دانلود تحقیق ناهنجاری های متابولیک، پیشینه تحقیق ناهنجاری های متابولیک، تحقیق در مورد ناهنجاری های متابولیک، مقاله ناهنجاری های متابولیک، مقاله در مورد ناهنجاری های متابولیک،
لینک های مرتبط :

تحقیق منگنز و روش های استخراج آن   شامل 18 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  منگنز و روش های استخراج آن  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱- مقدمه

فلزات سنگین به دو طبقه فلزات واسطه و شبه فلزات تقسیم بندی می­شوند. فلزات واسطه برای عامل زیستی اعضاء در غلظت­های پائین ضروری بوده و در غلظت­های بالا سمی هستند (الصاق،۱۳۹۰).

اندازه­گیری و تعیین دقیق یون­های فلزی در مقادیر ناچیز در نمونه­های گوناگون محیطی، آبی، غذایی و بیولوژیکی بخاطر نقش مهم آنها در زندگی امروز بشر از مهمترین اهداف شیمیدانان تجزیه، به شمار می­رود. جایی که مرز بین ضروری بودن میزان یون­های فلزی و میزان مضر بودن آنها بسیار محدود است، یون­های فلزات واسطه باید با دقت و نیز صحت تجزیه­ای مورد نیاز، به منظور جلوگیری از ایجاد خسارات زیان بار مورد ارزیابی واقع شوند (Afkhami et al., 2011). یکی از زمینه­هایی که امروزه بسیاری از تحقیقات، بویژه در حیطه­ی انواع سرطان­ها مورد توجه قرار گرفته است، بررسی نقش عناصر کمیاب در ایجاد و پیشرفت بیماری­های سرطانی است (مزدک و همکاران، ۱۳۸۷).

بر این اساس، اندازه­گیری فلزات در غلظت­هایی در حد میکرو و نانو (فلزات ناچیز)، در بسیاری از زمینه­ها از قبیل تشخیص پزشکی، سم شناسی، کنترل آلودگی محیط زیست، کنترل کیفی مواد با خلوص بالا، اکتشافات زمین شناختی و غیره بسیار حائز اهمیت می­باشد (Goswami and Singh, 2002).

۲- فلزات سنگین

در جدول تناوبی، به فلزات گروه ۳ تا ۱۶ در تناوب ۴ و بعد از آن فلزات سنگین می­گویند فلزات سنگین ترکیبات معدنی هستند که وزن مخصوص آن­ها ۴ تا ۵ برابر وزن مخصوص آب و نیز اوربیتال D آنها در حال پرشدن است. بسیاری از این عناصر نه تنها برای موجودات و انسان ضروری نیستند، بلکه دارای خاصیت بسیار سمی نیز هستند. ارگانیسم­های زنده به مقادیر بسیار کمی از بعضی فلزات سنگین برای رشد و بقا نیاز دارند که به اصطلاح به آن­ها عناصر جزئی گفته می­شود. عناصر جزیی[۱] به دو گروه تقسیم می­شوند . گروه اول عناصری مانند کبالت، کروم، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، سلنیوم و روی هستند که برای زندگی انسان ضروری می­باشند و گروه دوم عناصری که دارای خواص سمی بالقوه برای انسان هستند مثل نقره، آلومینیم، آرسنیک، کادمیوم، جیوه، سرب و نیکل. البته وجود عناصر غیرضروری و سمی در آب در مقادیر ناچیز ، الزاماً نشان­دهنده مخاطره­آمیز بودن آب نیست. همان­طورکه عناصری مانند کبالت، کروم، آهن و سلنیوم که در مقادیر کم ضروری به شمار می­روند، در غلظت­های بالا سمی هستند. ورود و تجمع فلزات سنگین به بدن انسان و موجودات زنده می تواند باعث اختلالات عصبی، بهم خوردن تعادل هورمون­ها، اختلالات تنفسی، آسیب به کبد، کلیه و مغز، آلرژی و آسم، کم­خونی، اختلالات پوستی، ریزش مو، پوکی استخوان و در نهایت ایجاد سرطان شود. طبق مطالعات اپیدمیولوژیک بین ابتلا به بیماری­های قلبی، اختلالات کلیوی و انواع مختلف سرطان­ها با فلزات سنگین موجود در آب ارتباط وجود داشته است (میران زاده و همکاران، ۱۳۹۰).

۳- منگنز و اهمیت اندازه­گیری آن

منگنز پنجمین عنصر از نظر فراوانی در پوسته کره زمین است و در طبیعت به صورت یک فلز آزاد وجود ندارد بلکه در یازده حالت اکسایشی یافت می­شود و نوع دو ظرفیتی آن از نظر زیستی فعال است. شرایط خاص در برخی خاک­ها از جمله خاک­های اسیدی و آتشفشانی منجر به احیای بیش از حد منگنز و ایجاد سمیت این عنصر می­شود (حاجی بلند، ۱۳۸۶).

منگنز عنصری است که به راحتی در اختیار بدن قرار می گیرد و منابع عمده ی آن حبوبات، غلات کامل، آجیل، چای، شیر و محصولات لبنی و سبزیجات با برگ سبز پررنگ هستند که با توجه به در دسترس بودن آن ها به میزان فراوان، به راحتی نیازمان به آن برآورده می شود و کمتر موارد کمبود آن دیده شده است. کاربرد منگنز در بدن کنترل عملکرد مناسب آنزیم‌ها، جذب مواد مغذی، درمان زخم‌ها و جراحات بدن و رشد استخوانی از جمله وظایف این ماده‌ی معدنی محسوب می‌شوند. به همین علت که منگنز جزو عناصر ضروری برای عملکرد بدن است.

جهت دانلود متن کامل تحقیق منگنز و روش های استخراج آن  کلیک نمایید
نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق منگنز و روش های استخراج آن، دانلود تحقیق منگنز و روش های استخراج آن، پیشینه تحقیق منگنز و روش های استخراج آن، تحقیق در مورد منگنز و روش های استخراج آن، مقاله منگنز و روش های استخراج آن، مقاله در مورد منگنز و روش های استخراج آن،
لینک های مرتبط :

تحقیق ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی  شامل 21 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

کشور ایران به عنوان یکی از تمدن های کهن در طول تاریخ تحولات وحوادث متفاوت و گوناگونی را پشت سر گذاشته است. که دراین میان ملت ایران توانسته است ماندگاری و پایایی خود را با فرازو نشیب هایی حفظ نماید .لازمه­ی ماندگاری ملت ایران در ادوارمختلف نیازمند اتخاذ تدابیر و برنامه­های مناسب و به کار بردن شاخص های تحکیم کننده در جهت ساخت ملت بوده است. بنابراین در این مجموعه تلاش می شود در گام اول، به بررسی شناسایی عوامل تاثیر گذاردر برنامه های ملت سازی در دوران باستان و اسلامی و حکومت پهلوی پرداخته شود.ودر گام بعدی فرآیند ملت سازی بعداز انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷) وگفتمان حاکم در دهه ی اول انقلاب که سازنده سیاست های ملت سازی است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲-۱ تاریخ سیاست های ملت سازی در دوران باستان و اسلامی

جغرافیای سرزمینی که بعدها نام «ایران» بر خود گرفت فلاتی است که در پی هجوم و مهاجرت قبایلی از اقوام شمالی و از جنوب روسیه فعلی به تدریج رنگ و بوی فرهنگی ونژادی قوم تازه وارد را گرفت. گروه­های مهاجر به تدریج در طول چهارده قرن حکومت­های مادها، پارس ها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان را تشکیل دادند( قریب ۱۳۸۴: ۸۷).در مفهوم ایران باستان که تاریخ شبه اسطوره ای ماست و در دوره اشکانیان رایج شده و در عصر ساسانیان گسترش یافته، ایران و انیران به مثابه دستگاهی هویت بخش و غیریت ساز، هم وجه هویت ایرانی را بیان می­کنند و هم مابه التفاوت آن را معلوم می دارند. این نکته درایجاد و شکل گیری سیاست ملت سازی در ایران باستان و مایه وحدت سرزمین ایران موثر واقع شده است ( معینی علمدار ، ۱۳۸۳ : ۴۵).

عهد باستان با ویژگی های خاصش به تعبیر مرحوم زرین کوب « اینک چون نمایشگاهی از آثار یک پهلوان پیر، پر از خاطره های خوش، نشان های افتخار و یادگاری های غرور انگیز بر جای مانده است(زرین کوب ، ۱۳۷۴: ۲۶۹). بنابراین امپراطوری های ایرانی سنگ بنای هویت ایرانی را بر پایه نژاد آریایی و کشور آریاییان ( ایران) زدند. آن ها به تدوین سیاست ها و برنامه های ملت سازی با محوریت  زبان فارسی ( باستان، میانه و نو)، اتحاد دین و دولت و فره پادشاهی، فرهنگ و رسوم خاص ایرانی و اسطوره های ملی و دینی پرداختند( گودرزی ، ۱۳۸۷ : ۴۵).

با هجوم اعراب به ایران در طی حضور ۹۰۰ ساله آن ها که زبان فارسی و دین رسمی (زرتشت) به عنوان مبنای ملت سازی بود به حاشیه رفت و نمی توان از وجود ملتی واحد در این دوره یاد کرد. درواقع برای این دوره؛ اصطلاح هویت قومی تناسب بیشتری دارد و بهتر گویای وضعیت آن است. در دوران بعدی یعنی صفوی و قاجاریه یک مرحله ای گام به جلو و دوره ای شفاف برای تدوین فرآیند ملت سازی است. وضعیت این فرآیند در این ادوار را در این تعبیر می توان دریافت که «بزرگداشت عید نوروز هیچ گاه با تکریم اعیاد دینی و مذهبی مانند فطر، قربان و غدیر تقابل نیافت بلکه هر یک به عنوان جزئی از تاریخ و شناسنامه ملی ایرانیان مورد توجه واقع شد و زبان ملی بعنوان منبع اصلی در کنار مذهب رسمی ( شیعه) تقویت کننده فرآیند ملت سازی ایرانی بوده است (کریمی، ۱۳۸۶: ۱۷).

در دوران حکومت پهلوی ( پهلوی اول و دوم) سیاست های ملت سازی مبتنی بر یکسان سازی و ذوب فرهنگ ها بوده است. هر چند اعمال این سیاست ها اولاً، به لحاظ زمانی گاه دچار وقفه و با افت و خیز و فراز وفرودهایی همراه بوده و ثانیاً، روش ها، ابزارها و شیوه های اجرای این سیاست ها به لحاظ ماهیت حکومت ها و اقتضائات داخلی متفاوت بوده است. اهمیت سیاست یکسان سازی در دوران مدرن برای حکومت پهلوی آن قدر زیاد  بود که برخی گفتمان مسلط در این دوره را گفتمان پهلویسم و فارسی گرایی افراطی نامیدند. به همین علت بود که برخی تحلیلگران، انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ را واکنش به شبه مدرنیسم  دوره پهلوی دانسته و آن را انقلابی بر ضد مدرنیزاسیون، نفی ملی گرایی افراطی و سلطه غرب و آمریکا بر ایران خواندند ( صالحی امیری ، ۱۳۸۸: ۴۱۹- ۴۲۰).

برخی از  الگوهای شکل دهنده به برنامه های ملت سازی ( همانند سازی اجباری ) در دوران پهلوی عبارت اند از :

ایجاد تمرکز در نظام اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به شکل قدرتمند و نوین.

نوسازی و مدرن سازی کلیه حوزه های نظام اجتماعی.

وابسته سازی و ادغام نظام های اجتماعی و فرهنگی پراکنده قومی و ایلی و عشیره ای در نظام مرکز.

تشدید تمایلات پان ایرانیستی با تأکید بر زبان فارسی و هویت و فرهنگ ایران قبل از اسلام.

تأکید و تکیه بر نژادگرایی مبتنی بر اسطوره آریایی.

تأسیس دولت ملی و تکمیل فرآیند دولت- ملت، مبتنی بر ایدئولوژی ناسیونالیستی ( مقصودی ، ۱۳۸۲: ۳۱۳- ۱۳۱).

۲-۲بررسی سیاست های ملت سازی بعد از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹

سیاست های ملت سازی در هر جامعه از دو ویژگی یا دو خصوصیت دولت یا نظام سیاسی تبعیت می کنند:

ایدئولوژی سیاسی حکومت و میزان پایبندی آن به دموکراسی یا عقیده به حق حاکمیت مردم.

نوع نگاه،تلقی، تعریف و رویکردی که دولت از ملت یا ناسیونالیسم دولتی دارد(صالحی امیری ،۱۳۸۸: ۴۲).


جهت دانلود متن کامل تحقیق ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی، دانلود تحقیق ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی، پیشینه تحقیق ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی، تحقیق در مورد ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی، مقاله ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی، مقاله در مورد ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی،
لینک های مرتبط :

تحقیق مراحل کلی مدل‌سازی به روش پارامتری  شامل 36 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مراحل کلی مدل‌سازی به روش پارامتری  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

نتایج مطالعات ساختار- فعالیت/ ویژگی علاوه بر شفاف­سازی نحوه ارتباط بین خواص مولکول‌ها و ویژگی‌های ساختمانی آنها، به پژوهشگران در پیش‌بینی رفتار مولکول‌های جدید براساس رفتار مولکول‌های مشابه کمک می‌کند. به مجموعه ابزارها و روش­هایی که به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند روش‌های پارامتری گویند.  در روش‌های پارامتری سعی می‌کنند بین یک سری توصیف کننده‌های مولکولی با فعالیت یا خاصیت مورد نظر ارتباط منطقی برقرار نمایند. توصیف‌کننده‌های مولکولی که به این منظور استفاده می‌شوند، مقادیر عددی می‌باشند که جنبه‌های مختلف ساختاری مولکول را به طور کمی‌نشان می‌دهند. وقتی خصوصیات ساختاری گونه‌ها و فعالیت آنها توسط اعداد و ارقام بیان می‌شود می‌توان رابطه ریاضی یا کمی، بین ساختار و فعالیت گونه ایجاد کرد. این رابطه می‌تواند برای پیش­بینی پاسخ بیولوژیکی یا شیمیایی دیگر ساختارها مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی دیگر در این گونه مطالعات توصیف­کننده­ها به عنوان متغیر­­­های مستقل و پارامتر بیولوژیکی یا شیمیایی مورد نظر به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می­شوند. در مرحله مدلسازی مدلی از متغیر وابسته بر حسب متغیرهای مستقل ساخته می­شود، سپس در مرحله پیش­بینی مدل ساخته شده مورد ارزیابی قرار می­گیرد. مراحل کلی مدل‌سازی به روش پارامتری به شرح زیر است:

۱- جمع آوری سری داده‌ها

۲- وارد کردن ساختارهای مولکولی و بهینه­سازی آنها

۳- محاسبه توصیف­کننده‌های مولکولی

۴- تجزیه و تحلیل آماری توصیف­کنده­ها و انتخاب مؤثرترین آنها

۵- ایجاد مدل­های آماری

۶- انتخاب بهترین مدل و ارزیابی اعتبار مدل انتخاب­شده

۱) جمع­آوری سری داده­ها

اولین مرحله، جمع­آوری و انتخاب یک سری مولکولی از منابع قابل اعتماد و در دسترس است. بایستی کمیت مورد مدل‌سازی برای ترکیبات مختلف، در شرایط عملی یکسان بدست آمده باشد تا نتیجه قابل قبول­تر و مناسب­تری بدست آید. در مدل­های خطی سری داده­ها به دو قسمت سری کالیبراسیون [۱] و سری ارزیابی[۲] تقسیم می­شوند[۷] . عملیات مدل‌سازی بر روی سری کالیبراسیون که اکثر مولکول­ها را در بر می­گیرد، انجام می­شود. از سری ارزیابی برای بررسی قدرت پیش­بینی و اعتبار مدل استفاده می­شود. ترکیبات سری ارزیابی به نحوی انتخاب می­شوند که نماینده جمعیت مولکول­های سری کالیبراسیون باشند. لازم به ذکر است که مولکول­های سری ارزیابی در هیچ یک از مراحل مدل‌سازی شرکت ندارند. در مدل سازی به روش­هایی مانند شبکه عصبی مصنوعی از سری کالیبراسیون به دلیل استفاده در مرحله آموزش با عنوان سری آموزشی[۳] نام برده می­شود. سری ارزیابی نیز به دو دسته به نام­های سری ارزیابی داخلی[۴] یا سری پیش­بینی و سری ارزیابی خارجی[۵] تقسیم می­شود. سری پیش­بینی برای کنترل خطای مدلسازی و جلوگیری از ایجاد آموزش اضافی[۶] در حین ساخت مدل و سری ارزیابی، برای ارزیابی اعتبار مدل و تخمین قدرت پیش­گویی آن به­کار می­رود.

۱-۱) روش‌های تقسیم بندی سری داده‌ها

به طور معمول، دو روش وجود دارند که از رایج‌ترین روش‌های تقسیم بندی سری داده‌ها در مدل‌سازی QSAR به شمار می‌روند[۱۶] :

۱- روش انتخاب تصادفی[۷]: در این روش سری داده‌ها به صورت کاملا تصادفی و بدون در نظر گرفتن هیچ گونه معیار خاصی، به سری‌های آموزشی و ارزیابی تقسیم می‌گردد. عمده‌ترین نقص این روش این است که در این روش ترکیبات بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه ارتباطی با ساختارشان، دسته‌بندی می‌گردند. به همین دلیل احتمال بسیار زیادی وجود دارد که ترکیباتی خارج از قلمرو کاربرد مدل، در  سری ارزیابی قرار گیرند[۷] . بنابراین از آنجایی که این ترکیبات توسط مدل برون‌یابی می‌شوند، پیش‌بینی‌های مدل برای این ترکیبات غیر‌قابل اعتماد خواهد بود[۱۷] .

۲- روش مرتب­سازیy-[8]: در این روش سری داده­ها به صورت نزولی یا صعودی مرتب شده و از هر قسمت آن به­عنوان نماینده یک داده برای قرار گرفتن در سری ارزیابی انتخاب می­شود[۷] . حتی در این روش نیز ضمانتی وجود ندارد که سری‌های آموزشی و ارزیابی روی تمامی نقاط نماینده در فضای توصیف‌کننده‌ها پراکنده بوده و سری آموزشی بتواند تمامی نقاط موجود در سری داده‌ها را تحت پوشش قرار دهد[۱۸] . در حقیقت انتخاب سری‌های آموزشی و ارزیابی باید بر اساس نزدیکی نقاط نماینده‌ی سری آموزشی به نقاط نماینده‌ی سری ارزیابی در فضای چند بعدی توصیف کننده‌ها صورت گیرد. در اصل مفهوم “نزدیکی”، بر اساس مهمترین فرضی است که منجر به شکل گیری روابط QSAR گردیده است[۱۶] :

” ترکیبات مشابه، خصوصیات مشابهی دارند”

در این پروژه از روشی نوین به نام تحلیل خوشه‌ای (CA)[9]  [۱۹]جهت انتخاب صحیح اعضای سری‌های آموزشی و ارزیابی (براساس ساختار) استفاده شده ‌است که در ادامه معرفی می‌گردد.

 ۱-۱-۱) تحلیل خوشه‌ای (CA)

تحلیل خوشه‌ای یا خوشه‌بندی نسبت دادن یک سری از اشیاء به گروه‌های معین (یا خوشه‌ها) می باشد، به نحوی که اشیاء موجود دریک خوشه از برخی جهات مشابه بوده ودارای وجه اشتراک باشند. خوشه‌بندی یکی از روش‌های موجود یادگیری غیر نظارت شده است که روشی معمول برای آنالیز آماری داده‌ها در بسیاری از زمینه‌های علمی شامل: یادگیری ماشینی[۱۰]، داده‌کاوی، تشخیص الگو، آنالیز تصاویر، بازیابی اطلاعات و زیست فناوری[۱۱] می باشند[۲۰] . علاوه بر اصطلاح خوشه‌بندی عبارات دیگری نیز دررابطه باهمین مفهوم مورد استفاده قرار می‌گیرند که شامل: طبقه‌بندی خودکار[۱۲]، دسته‌بندی عددی[۱۳]، آنالیز رده‌شناسی[۱۴] و بتریولوژی[۱۵] می‌باشند.


جهت دانلود متن کامل تحقیق مراحل کلی مدل‌سازی به روش پارامتری کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق مراحل کلی مدل‌سازی به روش پارامتری، دانلود تحقیق مراحل کلی مدل‌سازی به روش پارامتری، پیشینه تحقیق مراحل کلی مدل‌سازی به روش پارامتری، تحقیق در مورد مراحل کلی مدل‌سازی به روش پارامتری، مقاله مراحل کلی مدل‌سازی به روش پارامتری، مقاله در مورد مراحل کلی مدل‌سازی به روش پارامتری،
لینک های مرتبط :

جمعه 2 تیر 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پیشینه و مبانی نظری مقالات و تحقیق های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش به صورت فایل ورد آماده گردید

پایان نامه نظریه‌های مربوط به مخارج دولت و حوزه دخالت دولت در فعالیت‌‌های اقتصادی و ارتباط آن با مفهوم نااطمینانی در اقتصاد کلان
پایان نامه نظریه بازی ها و برنامه ریزی استراتژیک
پایان نامه مفاهیم اصلی بازار بورس اوراق بهادار تهران و رویکرد پویایی سیستم
پایان نامه مسایل مکان‌یابی و دسته بندی آن و فواصل در مسایل برنامه‌ریزی تسهیلات
پایان نامه مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل VRP
پایان نامه مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید و آزمون شخصیتی MBTI و الگوریتم ژنتیک
پایان نامه مدیریت زنجیره‌ی‌تأمین و مفهوم مدل کارت امتیازدهی متوازن و مدل تحلیل پوششی داده ها
پایان نامه مدیریت زنجیره تأمین و مشکلات زنجیره تامین و تأثیرات اثر شلاقی بر زنجیره تأمین
پایان نامه مدیریت زنجیره تامین و مدلسازی مدیریت زنجیره تامین و مسیر یابی با پنجره زمانی و مساله VRPTW
پایان نامه مدیریت زنجیره تامین و ریسک اختلال در زنجیره تامین
پایان نامه کارآیی و روش های ارزیابی عملکرد و مدل تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی
پایان نامه سیستم نگهداری و تعمیرات و پایایی و پویایی سیستم
پایان نامه سیاست های دولت در صنعت مرغ و علل نوسان قیمت و مقدار تولید در صنعت کشاورزی
پایان نامه روشهای مدلکردن ترافیک و روش های تخمین ماتریس تقاضای سفر
پایان نامه روش های ارزیابی پروژه ها و قرارداد اختیار معاملات
پایان نامه جایگاه حمل و نقل در اقتصاد جهان و توسعه کشورها و وضعیت کشور ایران
پایان نامه پایان نامهات انجام شده سطح سرویس معابر باحفظ محیط ‌زیست
پایان نامه تاریخچه و روند تکامل مدیریت زنجیره تامین و روش های حل مسئله انتخاب تامین کنندگان
پایان نامه تاریخچه زنجیره ی تامین و زنجیره تامین معکوس و داده کاوی در زنجیره تامین
پایان نامه تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک و شاخص های آننوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه نظریه بازی ها و برنامه ریزی استراتژیک، پایان نامه مفاهیم اصلی بازار بورس اوراق بهادار تهران و رویکرد پویایی سیستم، پایان نامه مدیریت زنجیره تامین و ریسک اختلال در زنجیره تامین، پایان نامه سیستم نگهداری و تعمیرات و پایایی و پویایی سیستم، پایان نامه روش های ارزیابی پروژه ها و قرارداد اختیار معاملات،
لینک های مرتبط :

جمعه 2 تیر 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
لیست جدیدترین پیشینه ها و مبانی نظری های تحقیق و پروژه های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش و دارای منابع معتبر آماده گردید

پایان نامه مسئله زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط با فرض وجود محدودیت های پیش نیازی کارها زمان آماده سازی وابسته به توالی کارها
پایان نامه مسائل قیمت گذاری و طراحی سیستم های تولید سلولی (CMS) درحالت پویا
پایان نامه مسائل زمانبندی و ماشین های موازی و زمان بندی با اثر استهلاک و یادگیری
پایان نامه مسائل زمانبندی ماشین های موازی در محیط تولید بهنگام و مروری بر مطالعات زمانبندی با اثر استهلاک
پایان نامه مسائل برنامه ریزی تسهیلات و تقسیم بندی مسائل سلسله مراتبی
پایان نامه مسایل برنامه ریزی تسهیلات و مسایل مکانیابی با نگرشی سنتی و نوین
پایان نامه مساله مکان یابی هاب و مدل های آن و استواری مفهوم و نقش آن در پایان نامه در عملیات
پایان نامه مساله تک هدفه و چند هدفه جریان کارگاهی بدون وقفه
پایان نامه مدیریت زنجیره تأمین و روش های بهینه سازی و انواع آن و الگوریتم فراابتکاری ژنتیک
پایان نامه زنجیره تأمین، استواری مدل مروری بر مسائل بهینه سازی چند هدفه، و الگوریتم ژنتیک NS-GA II
پایان نامه زنجیره تامین و لجستیک معکو س و پیکر بندی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت
پایان نامه زمانبندی و مسائل جریان کارگاهی انعطاف پذیر و رویکردهای اساسی زمانبندی تحت عدم قطعیت
پایان نامه زمان‌بندی و آشنایی با مفاهیم زمان‌بندی و مساله جریان کارگاهی
پایان نامه زمان بندی و مسألهء زمانبندی کارگاه باز
پایان نامه زمان بندی و اهمیت و ضرورت زمانبندی ومساله کارگاه گردش کاری با محدودیت دسترسی ماشینها
پایان نامه حمل و نقل کانتینری و روش های بهینه سازی حمل و نقل ترمینال و فرآیند برنامه ریزی کشتی ها
پایان نامه تاریخچه کنترل کیفیت آماری
پایان نامه تاریخچه علم زمان بندی و توالی عملیات و مسائل زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط محدودیت های پردازش و توابع هدف
پایان نامه برنامه پروژه و مطالعات امکان سنجی به روش شیوه نامه ای و ریاضی-منطقی
پایان نامه انتقال تکنولوژی و عوامل موثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی و روش های ارزیابی و بررسی فرایند انتقال تکنولوژی


نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه مسائل برنامه ریزی تسهیلات و تقسیم بندی مسائل سلسله مراتبی، پایان نامه مسایل برنامه ریزی تسهیلات و مسایل مکانیابی با نگرشی سنتی و نوین، پایان نامه مساله تک هدفه و چند هدفه جریان کارگاهی بدون وقفه، پایان نامه مدیریت زنجیره تأمین و روش های بهینه سازی و انواع آن و الگوریتم فراابتکاری ژنتیک، پایان نامه زنجیره تامین و لجستیک معکو س و پیکر بندی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت،
لینک های مرتبط :

شنبه 13 خرداد 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
مقاله تهاجم فرهنگی  شامل 42 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله  های جامع و کامل در مورد   تهاجم فرهنگی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

درطول تاریخ نشاط وسرور لازمه حیاط ودلمردگی وکسالت متوقف کننده استعدادهای انسان است درفضایی که انسانهافرصت تحرک وتکاپومی یابندبه تفریح وسرگرمی می پردازند وآنانکه چنین مجالی رانمی یابندگرفتار کابوس افسردگی می شوندوچه بسا این مشکلات رابه دیگران سرایت دهند .آری زندگی برای بازی نیست اما بازی از ضرورتهای زندگی است وافراد باید میدانی برای تفریح وبازی بیابندوروحیه ی مشارکت وهمکاری وتعاون درآنها بارورشود.اگر چه تابستان فرصت شکوهمندی است تامسؤلان ومدیران بابرنامه ریزی مدون جامعه ی جوان ونوجوان رابه سمت وسوی الهی هدایت نمایند .این فرصتهای مناسب بستری است تا جامه ی جوان ماشاخصهای دین محوری وخود باوری را در خویشتن پرورش دهندلذاچنانچه این فرصت رامغتنم ندانیم خسارتهای جبران ناپذیری رادربرخواهدد اشت .هیچ چیزتوجیه وبهانه ی این قصوروکوتاهی نیست زیرا درکشورماهمه چیزداریم هم فضا وهم امکانات اگرچشم اندازی به مواهب طبیعی؛اردوگاهها؛وآثارتاریخی ،کوهها؛وآبشارها؛و جنگلهاوشهرها؛واماکن مقدس د اشته باشیم واگربادلسوزی وجدیت برای این مملکت دل بسوزانیم راه هرگونه بهانه بسته میشود.اگردرتابستان شرایطی میسور گرددکه هردانش آموزی نهالی بنشاندحدود ۱۷میلیون درخت به فرداطراوت می بخشند.هنوزمشکل ما ،تک محوری آموزش وپرورش است باید این اندیشه ی باطل فروریزد،باید همه ی بخشهای جامعه؛مؤسسات ونهادهاحداقل درایام فراغت (تابستان)بویژه احساس مدرسه بودن داشته باشندوخودراجزء خوانواده ی بزرگ آموزش وپرورش بدانند وتربیت؛مسؤلیت همگانی تلقی گردد آنگاه حجم سنگین مشکلات تربیتی حل خواهدشددرغیراین صورت دشمنان برای فرزندان مابرنامه دارندآنهم ازنوع مهلک ومسموم کننده.آنگاه که شراری درخانه ای حادث شود؛وقتی دزدانی درشرف سرقت هستندبرخیزیدوبشتابید که خطردریک قدمی خانه ی ماست.نسل جوان که سرمایه ی هرمملکت است بیش از همه درمعرض تهاجم است؛تهاجمی که رهبرانقلاب ازآن به شبیخون فرهنگی یاد می کنندومن آن راجنگ سردوبمب بی صدا می نامم.طرفنددشمنان طوفان بیرحمی است که این گلهای بانشاط راازریشه تهدید می کند.ای کاش درشهرهای ماشورایی برای اوقات فراقت بچه هاورهایی ازگرداب تهاجم فرهنگی تشکیل گردد؛تاجوانان وکسانیکه ازبیکاری به موادمخدرروی می آورندوآنانکه اوقات خودراصرف بزهکاری وتماشای فیلمهای مبتذل ماهواره می نمایندبه جهت صحیح رهنمون گردند. انشاء الله (نویسنده )

تعریفی ازتهاجم فرهنگی:

اگرتهاجم فرهنگی راتعریف نماییم بایدگفت که هرملت  دارای فرهنگ وآداب وسنن مربوط به خویش است که ازسوی ملت وکشوری مورد تهدیدوهجوم قرارمی گیرد.

تهاجم فرهنگی درغفلت ماجان می گیردودرسستی وبیتفاوتی ،ریشه می دواندودرتفرقه ی ، ماجمع می شود؛امیداست که باافق واندیشه ی هوشیارانه این سرطان مزمن راکه محصول آن بی عفتی؛سرقت؛اعتیاد؛ولگردی وسلب امنیت ازمردم است روزی ریشه کن شود.

قربانیان این تهاجم :

 اولین گروهی که درزیر حملات این تهاجم فانی می شوندقشرجوان ونوجوان است.با توجه به اینکه فعالترین قشرجامعه درمعرض حملات وآماج آن قراردارد اما دشمن همواره می کوشد ،با تسخیرافکارواذهان آنهاایشان رابه امورمادی سرگرم نمایدوبا تزریق فرهنگ فاسدخویش آنانرانسبت به سرنوشت جامعه بی تفاوت نمایندوبه عنوان مهره های ضعیف النفس وسرسپرده دراختیار بگیرند.امام خمینی (ره)فرمودند: ((مجلات آن روز ومدارس ورادیوتلویزیون همه دریک مطلب شریک ومبلغ شرق وغرب بودند.ومانع می شدند که جوانان رشد واستقلال فکری پیداکنند.))

باسرگرم شدن جوانان به امور پیش پاافتاده وظاهری چون مدلباس آرایش سروصورت وتغریق درامورنفسانی وشهوانی دیگرمجالی برای کسب علم وتحقیق وپژوهش ورشدتعالی روحی ومعنوی باقی نمی ماندوسرنوشت فردای کشوروانقلاب به دست مشتی افراد بی اراده ونالایق رقم خواهدخورد.امام خمینی( ره) دروصیت نامه خویش به این نقشه های شیطانی اینگونه اشاره فرموده:((نقشه آنست که جوانان رااز فرهنگ وارزشهای خودی منحرف کنند وبه سوی غرب وشرق بکشانند.))

رهبر انقلاب فرمودند((اگر جوان جبهه رفته ی مارامحاصره کردندابتدایک ویدؤبه اودادندوبه وسیله ی تماشای فیلمهای جنسی ضمن طغیان شهوت نفسانی، اورابه چندمجلس کشاندندآنگاه وظیفه ی ماچیست؟ما روز وشبی نیست که خبرهای اینجنانی را نشنویم چه کسی غیراز دشمن این کارهارا می کند؟جوانان اینگونه ایمان خویش را ازدست می دهند.دراوایل این جوان شاید گریه هم بکند؛اما به تدریج اورا ازراه به درمی برند؛دشمنان بچه های مدرسه ای مارادرمدارس دبیرستان وراهنمایی فاسد می کنند؛یک نفر کافی است تاعکس های مبتذل ومواد مخدررابه داخل مدارس ببرد وپخش کند.))۱

ای پدران ومادران؛ای مربیان ومعلمان؛وای دست اندرکاران فرهنگی وتربیتی کشوربه هوش باشید وقبل ازآنکه آرزوی استعمارگران تحقق یابدوقبل ازآنکه نسل جوان ازدست برودوجامعه دین ودینداری عزت وشرف را ازتن بکندچاره ای بیندیشیدکه دشمن درخانه ی شما نفوذکرده وسخت درکمین است.آری یکی ازراههای تهاجم فرهنگی این است که سعی کنندجوانهای مؤمن راازپای بندیهای متعصبانه به ایمان که همان چیزی است که یک تمدن را نگه می داردمنصرف کنندهمان کاری که درقرنهای گذشته دراندلس کردند.۲

خطرات این تهاجم: باتوجه به ویژگیهاوخصوصیاتی که ذکرشان گذشت تاحدزیادی مشخص می کندکه این تهاجم چه میزان خطرناک وویرانگر خواهدبودزیراحمله ی  نظامی صلابت ومقاومت ملت را(ملی یادینی) برمی انگیزدوبه عکس العمل وامیدارد اماتوطعه ی اخلاقی وفرهنگی انسانهاراتدریجاازدرون می پوساندوبدون اینکه خودمتوجه باشندبه اضمحلال ونابودی می کشاند وچه بساآنهارا به سربازان دشمن بدل کند.وضعیت اسفناک برخی جوانان که دردوران جنگ تحمیلی علیه تهاجم نظامی دشمن جنگیدندواکنون درمنجلاب فسادوبی بندوباری درمیان سایرین ،خودگواه این مدعا است.به هرحال امروزه جنگ فرهنگی(جنگ سرد )ازهجوم نظامی مهمتروخطرناکتراست درجنگ دوم جهانی آیزنهاوراعلام کرده بود((بزرگترین جنگی که درپیش داریم جنگی است برای تسخیراذهان انسانها.))


جهت دانلود متن کامل مقاله تهاجم فرهنگی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله تهاجم فرهنگی، دانلود مقاله تهاجم فرهنگی، مقاله در مورد تهاجم فرهنگی، تحقیق تهاجم فرهنگی، تحقیق در مورد تهاجم فرهنگی،
لینک های مرتبط :

شنبه 13 خرداد 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
مقاله زن و جهانی شدن  شامل 31 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله  های جامع و کامل در مورد  زن و جهانی شدن  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

درآمد مقاله:

شناخت دنیای پیرامون و مسایلی که از لحاظ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در اطرافمان می گذرد نیازی است که  نمی شود بدون تعمق و تفکرازآن صرف نظر کرد. چرا که بدون درک درستی ازآن زندگی بشربه مخاطره می افتد .

از جمله مسائلی که در دهه های پایانی قرن بیستم در محافل روشنفکری خود را نشان داده و تضارب افکار پیرامون آن بسیار زیاد است و توانست در زمانی کوتاه توجه اندیشمندان جهان را به سوی خود جلب کند اصطلاح « جهانی شدن » است .

 جهانی شدن نه تنها به شاخصه عصر ما تبدیل شده بلکه به نظر می رسد که در سرنوشت ما نیز نقشی تعیین کننده دارد . بی تردید پیشرفت تکنولوژی و ظهور تجارت پیشرفته ، پیوند میان جوامع مختلف جهان را افزایش داده و امکان انتقال سریع مردم و اطلاعات را فراهم آورده است . این مقوله در زمان ما مفهوم خاصی پیدا کرده که تا خاستگاه آن و ماهیت نظامهای فکری و فلسفی و اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مدعیان آن شناخته نشود نمی توان درباره آن موضع درستی اتخاذ نمود و چنین شناختی مستلزم آن است اولاً با مفهوم و واژه این پدیده و همین طور با غرب و نظامهای حاکم بر آن بخصوص نظام سرمایه داری به خوبی آشنا شویم و چنین شناختی میسر  نمی شود مگر آنکه نظامهای فکری و فلسفی خاصی که زمینه ساز مقوله جهانی شدن هستند را مورد مطالعه قرار دهیم .

بویژه ارتباط مستقیم این پدیده با توسعه انسانی و تاثیرات متفاوتی که بر عدالت جنسیتی داشته است که به گفته بعضی متفکران جهانی۲ شدن اثرات مختلفی داشته که جهت مثبت آن این است که سرمایه داری جهانی فرصتهای زنان را برای اشتغال افزایش داده و حکومت جهانی برای ارتقاء جایگاه زنان ابتکارهای قانونی و سازمانی ارائه داده اند و جامعه مدنی جهانی امکانات بیشتری را برای عدالت جنسی بسیج کرده است و از جنبه منفی قشربندی نادرست دسترسی زنان به بسیاری از فضاهای جهانی را محدود کرده و بیشتر زنان در اقتصاد جهانی شرایط نامطلوب دارند و هزینه های بازسازی اقتصادی جهانی نولیبرالی به طور نامتناسبی بر زنان تحمیل شده است .

که از این نگاه جهانی شدن هم ره آورد مثبت و هم منفی برای زنان داشته است . بویژه اثرات حقوقی و فرهنگی پدیده جهانی شدن بر جنبشهای زنان در جهان و تحت الشعاع قرارگرفتن آنان در این طیف مستلزم بحثهای طولانی است و به علت وقوع این تغییرات و تحولات گسترده و ژرف در جهان و اهمیت و جایگاه موضوع جهانی شدن نمی توان از کنار این قضیه راحت گذشت و آن را نا دیده گرفت بخصوص اینکه دراین عرصه زنان نقش بسزائی دارند چرا که نیمی از جهان را زنان تشکیل می دهند و نیمی دیگر در دامن زنان پرورش می یابند پس می توان با بررسی این پدیده و تبیین نقش والای زنان و موقعیت آنان زمینه و بستر ظهور حکومت جهانی مهدی (عجل الله فرجه) را فراهم کرد.چرا که شیعه با ارائه نظریه حکومت جهانی مهدی (عجل الله فرجه) در طول قرنها و سالهای متمادی ، داعیه دار اصلی جهان شمولی در عرصه های فرهنگی ، سیاسی … بوده است . با توجه به این نکات نگارنده این مقاله درصدد است تا بعد از تبیین پدیده جهانی شدن و نگاهی اجمالی به ابعاد مختلف این امر به ارتباط آن به مسئله زنان و اثرات مثبت و منفی آن بپردازد و تأثیر آن را در ساختار فرهنگی ، سیاسی کشور های جهان را بررسی نماید و بر اساس روند تحولات گذشته با عنایت خداوند چشم اندازی از آینده را تبیین نماید تا پلی برای فهم و درک نیاز به حکومت جهانی مهدوی زده شود . زیرا وضعیت کنونی جهان با ضعف ها و قوت ها ، نقاط مثبت و منفی ، نظریه ها و آرمان ها ، خواسته ها و نیازها … بهترین و روشن ترین دلیل و برهان بر اثبات ضرورت حکومت جهانی مهدوی و نیاز به آن است.

عنوان مقاله : زن و جهانی شدن

هدف مقاله : تحلیلی بر مباحث و حقوق زنان در عرصه جهانی و تبیین موقعیت زن در عصر انتظار

محورهای اصلی مقاله : جهانی شدن ، جهانی سازی، حقوق زن ، فرهنگ و حقوق جهانی زنان چالشها و ره آوردها

واژه ها و تعاریف

واژه جهانی شدن در سالهای بعد از دهه ۱۹۸۰ پا به عرصه گفتمان های اجتماعی گذاشت و در مدت کوتاهی جزء فراگفتمان های عصر قرار گرفت و خود را در صدر مباحث سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جای داد . اما از آنجا که نسبت به شناخت این پدیده و تعریف آن هنوز وحدت نظری وجود ندارد و از طرفی در تمامی حوزه های سیاست، فرهنگ … روندهای متضادی مشاهده  می شود، دست یافتن به تعریفی جامع با مشکل روبرواست.۳

بازگشت کلمه جهانی شدن ۴ به کلمه انگلیسی گلوبال است که در بعضی فرهنگها به معنی یکجایی آمده است ۵ و در جائی دیگر از آن تعبیر به پوشش دادن همه جهان شده است۶ .

البته کاربرد اصطلاح جهانی شدن برمی گردد به دو کتابی که در سال ۱۹۷۰ م . انتشار یافت . کتاب نخست « جنگ و صلح در دهکده جهانی » تالیف مارشال مک لوهان و کتاب دوم نوشته برژینسکی ، مسئول سابق شورای امنیت ملی امریکا در دوران ریاست جمهوری ریگان بود . که مباحث کتاب نخست بر نقش پیشرفت وسایل ارتباط در تبدیل دنیا به دهکده واحد جهانی متمرکز بود در حالی که بحث اصلی کتاب دوم درباره نقشی بود که امریکا می بایست برای رهبری جهان و ارائه نمونه جامع مدرنیسم به عهده می گرفت . ۷

یکی از برداشتهای رایج استنباط  جهانی شدن به معنای بین المللی شدن است . از این دیدگاه واژه جهانی برای روابط برون مرزی است . از این نظر پل هرست و گراهام تامپسون جهانی شدن را جریان یافتن گسترده رو به رشد تجارت و به کار انداختن سرمایه در میان کشورها تعریف می کنند.۸

شواهد این نوع از جهانی شدن را می توان در شتاب فزاینده ارتباطات و رسانه ها و انتقال پیامها و اندیشه ها در میان کشورها دانست که بیشتر حول محور اقتصاد جهانی شکل می گیرد .

در معنای دیگر۹ جهانی شدن را به معنای آزاد سازی می آورند۱۰. که در این جا جهانی شدن به فرایند برداشته شدن محدودیتهایی اطلاق می شود که دولتها در فعالیتهای میان کشورها برقرارمی کنند و هدف آن بوجود آوردن اقتصاد جهانی آزاد است .۱۱

با یک نگرش دیگر جهانی شدن  به معنای جهان گستری است در واقع وقتی الیور رایزر و ب. دیویس در دهه ۱۹۴۰ فعل جهانی کردن را اختراع کردن آن را به معنای عمومی کردن و ادغام فرهنگهای روی زمین در یک نگاه انسان گرایانه پیش بینی کردند. در این کاربرد واژه جهانی به معنای سراسر دنیا و جهانی شدن یعنی فرایند انتشار تجربیات و هدفهای گوناگون در دنیاست .

جهت دانلود متن کامل مقاله زن و جهانی شدن کلیک نماییدنوع مطلب :
برچسب ها : مقاله زن و جهانی شدن، دانلود مقاله زن و جهانی شدن، مقاله در مورد زن و جهانی شدن، تحقیق زن و جهانی شدن، تحقیق در مورد زن و جهانی شدن،
لینک های مرتبط :

تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی شامل   61 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

هر سازمان مجموعه ای از عوامل انسانی ، ساختاری ، فنی ، تکنولوژی ، فرهنگی و سایر عناصر محیطی است که جهت تحقق هدفهای از پیش تعیین شده بصورت مشترک در تلاش و تعامل هستند. رشد سازمان و تداوم آن ، ارتباط نزدیکی با نیازها و خواسته های انسانی و چگونگی برآورده شدن آنها دارد . از وظایف مدیر است که ازمیان نیروهای انسانی ، گروهی توانا بسازد ، کارکنانی که بتوانند تصمیم بگیرند، راه حلهای تازه برای مسایل پیدا کنند، خلاقیت داشته باشند و در مقابل کار مسئول باشند.

پیشرفتهای روزافزون جوامع امروزی مرزهای سازمانی را برداشته و نوآوریها و خلاقیتها دیگر از بالا به پایین دیکته نمی شوند بلکه با طراحی ساختارهای نوین بر پایه همکاری و اشتراک، مشارکت به عنوان رایج ترین موضوع و لازمه کار با گروههای انسانی مطرح گردیده است.

با ورود به عرصه مدیریت نوین شاهد این واقعیت هستیم که تکنولوژی همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده است و نظام تعلیم و تربیت نیز از این امر مستثنی نمی باشد. نظام آموزشی کنونی تنها بر پایه تئوریات و نظریاتی است که دانش آموز با تلاش متعلم و پشتکار خویش آنها را خوب به اذهان می سپارد ولی آنگاه که پای عمل به میان می آید تربیتی صورت نگرفته و مهارتی کسب نشده است و از آنجایی که قالب بسیاری از کتابهای درسی و سایر مواد آموزشی با روشهای سنتی انجام پذیرفته سیستم آموزش و پرورش تا حصول نتایج، آرمان و اهداف مورد انتظار فاصله بسیار دارد . که این خود همانند دیگر سازمانهای سنتی مستلزم تغییرات سازمانی  اساسی و بنیادینی است که با برنامه ریزی، شناخت و آگاهی همراه باشد.

نیروی انسانی به عنوان محور تحول و عنصر اساسی هر سازمان که خود متأثر از اطلاعات و ارتباطات می باشد عمل می کند، اندیشه توانمند کردن، برانگیختن و مشارکت همه بیش از پیش محسوس تر می شود و به عنوان سه عامل اساسی ارتقاء بهروری کارکنان تاثیر قابل ملاحظه ای در تفکر و اندیشه مدیران خواهد داشت.

مراکز آموزشی خلاق

هر نوع کاری به سازماندهی و سیاستهای خاص احتیاج دارد .نظام تعلیم و تربیت یک کار ویژه به حساب می آید و نگاه به آموزش و پرورش برای دستیابی به سطح بالای اثر بخشی و کارآمدی و باروری نیروی انسانی می بایست با آگاهی از میزان خلاقیت و تقویت آن بدنبال تعالی مراکز آموزشی از حالت سنتی به مراکزی با عملکرد عالی صورت گیرد به گونه ای که در آن بهبود مستمر یادگیری توسط همگان اجرا شده و به عنوان یک فرهنگ در بین دانش آموزان در آید و آنچه که در تفکر یک سازمان بایستی گنجانده شود آینده سازی و فراهم آوری شرایط آن است با این اندیشه که به بهبود و تغییر به عنوان یک برنامه درازمدت و مستمر بهره وری پرداخته شود.

در نظامهای آموزشی تاکید عمده بر پرورش خلاقیت دانش آموز ان است و معیار اساسی موفقیت این نظامها نیز در این است که چقدر افراد با فکر و خلاق تربیت می کنند و به تعبیری دیگر معلم خوب را کسی می دانند که تفکر و چگونگی استفاده از اطلاعات را به دانش آموزان یاد دهد و آنان را خلاق بار آورد. خلاقیت و نوآوری امری است که وجود آن دائما در هر سازمانی احساس می شود. در واقع وجود محققان تعلیم دیده، توانا، باانگیزه و همچنین آزمایشگاههای تخصصی مجهز لازمه پیشرفت، نوآوری و خلاقیت می باشند.

خلاقیت را به کارگیری تواناییهای ذهنی برای انجام یک فکر یا مفهوم جدید دانسته اند که از مسایل کوچک برای انجام یک کار خاص شروع می شود و قبل از اینکه حاکی از نبوغ باشد حاصل انجام کار است. بنابراین در راستای به کارگیری فنون پرورش خلاقیت، بایستی ابتدا از بارش افکار ( طوفان مغزی) به عنوان بهترین ابزار استفاده کرد که در این راستا توجه به این مطلب که  هیچ انتقادی نباید بر هیچ نظریه ای صورت پذیرد، برای دستیابی به حداکثر نظرات تلاش گردد. حتی نظرات تکراری نیز یادداشت شود و در عین حال  زمان  مطلوب اجرا می بایست کوتاه باشد.

در مراکز آموزشی با فرهنگ خلاقیت پذیری، ارتباطات مدیر با کارکنان و دانش آموزان دوطرفه و متقابل خواهد بود، ایده های نو قابل قبول و از فرهنگ سؤال پرسیدن حمایت می شود، در این مراکز از توانمندیهای تمام کارکنان  استفاده شده و افراد بصورت خود انگیخته تلاش می کنند و در نهایت بطور مستمر نیازهای مشتریان توسط مرکز آموزشی پیش بینی شده و مشتریان با خود انگیختگی به این مراکز روی می آورند .


جهت دانلود متن کامل تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی، دانلود تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی، مقاله افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی، تحقیق در مورد افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی، مقاله در مورد افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی،
لینک های مرتبط :

مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی شامل   55 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه :

امور درسی یکی از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایر جنبه‌های زندگی دارد. بر این اساس انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایج خوب و عالی در بر داشته باشد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. هیچ کاری بدون برنامه ریزی فعالیتی کامل نخواهد بود. بویژه مسائل درسی و تحصیلی بیشتری دارند، مدت زمان در آنها مهم است . از آنجاییکه دانش‌آموزان امروز ، مسئولین، صاحب‌نظران و متخصصان فردای جامعه اسلامی کشورمان می‌باشند و با توجه به گستردگی علم، تکنولوژی و تحولات روزافزون فرهنگی، اجتماعی در جهان امروز کسب اصول مدیریت و آموزش و آشنایی با شیوه‌های برنامه‌ریزی تحصیلی، شغلی، زندگی و… یک امر لازم و ضروری برای دانش‌آموزان می باشد .  زمینه‌سازی برای شناخت شیوه‌های برنامه‌ریزی و پی بردن به اهمیت آن در کاربردی کردن در آینده و زندگی براساس نظریه‌ها و یافته‌های علمی در مدیریت واداره جامعه یک ضرورت برای دانش‌آموزان و آینده‌سازان کشور می‌باشد. لذا میتوان گفت که برنامه ریزی، فرآیندی برای رسیدن به اهداف است. بسته به فعالیتها، هر برنامه می تواند که بلند مدت، میان مدت یا کوتاه مدت باشد. برای مدیرانی که در جستجوی حمایت‌های بیرونی هستند، برنامه ریزی، مهمترین و کلیدی‌ترین سند برای رشد است.برنامه ریزی می تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصتهای پنهان بازی کند. برنامه ریزی به پیش بینی آینده و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می کند. آن پلی است بین آنجایی که هستیم و آنجایی که می خواهیم برویم. برنامه ریزی به آینده می نگرد.

کارکردهای برنامه ریزی و مدیریت :

برنامه‌ریزی فرآیند مهم و اساسی‌ای است که در نیل به اهداف ضرورت تام دارد. هنری فایول نخستین صاحب‌نظری است که مدیریت را به وظایف پنج‌گانه زیر تفکیک کرده است؛

۱) برنامه‌ریزی planning

۲) سازماندهی organizing

۳) فرماندهی commanding

۴) هماهنگی coordinating

۵) کنترل (نظارت)controlling

برنامه‌ریزی یعنی پیش‌بینی و پیش‌نگری و تدارک وسایل و امکانات مادی و منابع نیروی انسانی برای آینده یکی از اولین و مهمترین اصول مدیریت تلقی می‌شود. به عبارتی دیگر مدیریت دارای دو کارکرد تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم می‌باشد که تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی محسوب می‌شود.

البته علاوه بر اولویت برنامه‌ریزی اصول پنج‌گانه با یکدیگر رابطه متقابل دارند.  امروزه صاحب‌نظران علم مدیریت، برنامه‌ریزی (تصمیم‌گیری) را با مدیریت مترادف دانسته و آن را قلب تپنده سازمان تلقی می‌کنند.

برنامه‌ریزی چیست ؟

برنامه‌ریزی فرآیند تصمیم‌گیری و پیش‌بینی درباره کار و فعالیت در آینده است. به عبارتی برنامه‌ریزی فراگرد تعیین و تعریف هدفها، تدارک امکانات و منابع مادی و انسانی برای تحقق اهداف سازمان است. برنامه‌ریزی شامل ۴ مرحله زیر می‌باشد؛

۱) هدف گذاری: تعیین هدفها و اولویت آنها

۲) پیش‌بینی:‌ بررسی و پیش‌نگری منابع و امکانات برای تحقق اهداف

۳) بودجه‌بندی: تشخیص فعالیت‌ها و اقداماتی که با استفاده از منابع و امکانات صورت خواهد گرفت.

۴) تعیین خط مشی‌‌ها، روشها و ملاک‌های عملیات

اهمیت و فواید آموزش برنامه‌ریزی به دانش‌آموزان:

برنامه‌ریزی همان‌گونه که در علم مدیریت در درجه اول اهمیت قرار دارد آموزش آن برای دانش‌آموزان نیز نقش حیاتی و موثر در زندگی آتی آنان دارد. چون دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی از وقت وانرژی خود به نحو مطلوب استفاده می‌کنند و ازبلاتکلیفی خارج می‌شوند. فواید دیگر برنامه‌ریزی عبارتند از:

۱) جهت‌دهی به تحصیل و کار دانش‌آموزان

۲) توجه بیشتر به اهداف کوتاه و بلندمدت

۳) پرهیز از فعالیت‌های تکراری و بی‌ثمر

۴) ایجاد هماهنگی بین خانه و مدرسه

۵) ایجاد انگیزه برای تحصیل

۶) ایجاد و تقویت روحیه نظم و انضباط

۷) انجام به موقع تکالیف

۸) کنترل جدی اولیا بر فرزندان خود در امور تحصیل و فراغت

۹) ایجاد و تقویت روحیه کمال‌طلبی

۱۰) ایجاد و تقویت روحیه رقابت سالم در بین دانش‌آموزان

۱۱) نظارت و ارزشیابی میزان پیشرفت تحصیل


جهت دانلود متن کامل مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی، دانلود مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی، مقاله در مورد اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی، تحقیق اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی، تحقیق در مورد اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد امید به زندگی اشنایدر بوده دارای 2 صفحه می باشد

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

هدف: ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد

 شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای بوده که در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم گزینه
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ امتیاز

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات شماره ۳، ۷ و ۱۱ معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم گزینه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ امتیاز

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم محاسبه نمائید. امتیازات بالاتر ، نشان دهنده امید به زندگی بیشتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی

روایی و پایایی این پرسشنامه توسط استادان رشته مدیریت و مطالعه آزمایشی دانشگاه مشهد و تربیت معلم مورد بررسی و تایید قرار گرفته است (کریمیان، ۱۳۹۱). برایانت و ونگروس (۲۰۰۱ ) همسانی درونی کل آزمون را ۰۷۹۱ تا ۰۷۱۱ بدست آورده اند .


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر، دانلود پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر، دنلود پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر، فایل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پاورپوینت تأثیر ادیان بر هنر چین شامل 20 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد تأثیر ادیان بر هنر چین  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

چکیده

رابطه ی دین و هنر

دین، از جهت ماهیت درونی و باطنی، حقیقتی آرمانی و متعالی است که ذاتا مطلوب بشر است و هر انسانی، بالطبع در آرزوی دستیابی به آن است. این حقیقت که – به «کمال مطلق» تعبیر شده است-، بر تمام زندگی انسانی که در جستجوی کمال است، تأثیر می گذارد و او را در یک نظام عقیدتی و رفتاری که مجموعه ای از هست ها و نیست ها و بایدها و نبایدها و بهترین ابزار و راه برای دست یافتن به آن کمال مطلق است، قرار می دهد.(۲)

امروزه، هم تأثیرات ادیان الهی و هم غیر الهی در هنر، مورد بحث قرار می گیرد؛ چرا که از دیدگاه پژوهشگران معاصر، دین، مجموعه ای از اصول ثابت، احساسات و حرکات جمعی است که فرد را عمیقا تحت تأثیر قرار می دهند و در کارهای روزمره ی او، مخصوصا خلق اثر هنری، جلوه گر می شوند.(۳)

شافتس بری (Shafts Bury) در تعریف هنر و زیبایی شناسی آن می گوید: «زیبایی، فقط به وسیله ی روح، شناخته می شود و خداوند، زیبای اصلی است».(۴) فیخته (Fikhteh)، به نوعی، حرف او را تأیید نموده، می گوید: «هنر، ظهور و بروز روح زیباست و مقصدش تعلیم و تربیت. مقصود از هنر، تربیت متوازن سراسر وجود انسان است».(۵) اما هگل (Hegel)، هنر را «تحقق همانندی تصور زیبایی با حقیقت زیبایی» می داند که «در کنار دین و فلسفه، راهی برای درک و بیان عمیق ترین مسائل انسانی و عالی ترین حقایق روح است.»(۶) در این میان، لئو تولستوی، در تعریفی زیبا از هنر می گوید: «برای این که هنر را دقیقا تعریف کنیم، پیش از همه، لازم است که به آن، همچون یک وسیله ی کسب لذت ننگریم؛ بلکه هنر را یکی از ملزومات حیات بشری بشناسیم».(۷) پیداست که همه ی این تعاریف، تعریف «هنر متعهد به آسمان» یا «هنر متعالی» است.

با مد نظر قرار دادن تعاریف بالا، می توان هنر را «شکلی نو و دل پذیر و نمودی پرجاذبه از حقیقتی اصیل و ماهیتی آرمانی» دانست که ریشه در فطرت پاک انسان دارد و او را از «آنچه هست» به سوی «آنچه باید باشد»، راهنمایی می کند. به عبارتی، می توان چنین نتیجه گرفت که هنر متعالی، مانند دین، سعی دارد تا با توجه دادن انسان به فطرت پاک و الهی خود، همان اهداف دین (یعنی تقویت و تصحیح رابطه ی انسان با: خدا، خود، همنوعان و جهان هستی) را محقق سازد.

هنر دینی و هنر غیردینی

آیا تقسیم پذیری هنر، به دینی و غیردینی (غیر متعهد به دین) درست است؟ یا این که اصلا این نوع تقسیم بندی، وجود خارجی ندارد؟ نظرات در این باره مختلف اند. عده ای معتقدند که دین، هنر را محدود کرده و به نوعی آن را در خود، حل نموده است. در عین حال، گروهی دیگر، نظر بر این دارند که هنر را هنگامی می توان هنر نامید که در راه دین، قدم بردارد و تلاش کند تا انسان به هدف دین – که همان رشد و تعالی انسان است-، نزدیک شود. از این دیدگاه، هنر، یک ابزار است و هر هنری که از جنسی جز این باشد، جادو و تزویر و شعبده است.(۸)

تیتوس بورکهات (Titus Burkhart)، فریتیوف شووان (Frithjof Schuon) و ارسطو، شخصیت های برجسته ای هستند که از تقسیم بندی هنر به دینی و غیردینی، دفاع می کنند. آنها اعتقاد دارند که هنر، خوب است، به شرطی که احساسات خوب را ترویج کند. هنر نباید راستی و راستگویی را از دست بدهد و گناه و فساد را ترویج کند.(۹)

تولستوی که شاید بتوان او را از بارزترین شخصیت های مدافع هنر دینی – اخلاقی دانست، در این زمینه می گوید: «تنوع احساساتی که ناشی از شعور دینی اند، بی پایان است و همه ی این احساسات، تازه اند؛ زیرا شعور دینی، جز نشانی از رابطه ی جدید انسان با جهان در جریان نظام خلقت، چیز دیگری نیست».(۱۰) و در جایی دیگر، ضمن انتقاد از هنر غیردینی می گوید: «احساس لذت جنسی – که فرودست ترین احساسات است و نه تنها در دسترس انسان قرار دارد، بلکه همه ی حیوانات نیز بدان دسترسی دارند-، موضوع اساسی تمام آثار هنری عصر جدید را تشکیل می دهد».(۱۱)

علامه محمدتقی جعفری نیز ضمن تأکید و تأیید بر هنر دینی و انتقاد از هنر غیر دینی، هنری را متعهد می داند که «آنچه هست» را به سود «آن چه باید بشود» تعدیل کند.(۱۲) افرادی که معتقد به دسته بندی هنر به دینی و غیردینی هستند، یک سری ویژگی ها را بر می شمارند و بیان می کنند که همراه بودن هر یک از این خصوصیات، با هنر، باعث دینی شدن آن هنر می گردد. این ویژگی های برشمرده شده، عبارت اند از: کارکرد هنر؛ مکان اثر هنری؛ موضوع و یا شمایل نگاری اثر هنری؛ معنویت و عقاید هنرمند در خلق اثر هنری؛ حمایت یک اجتماع دینی از یک اثر هنری.(۱۳)

در عین حال، نمی توان منکر این شد که در طول تاریخ، برخی از ادیان، بعضی هنرها را از صحنه ی جامعه حذف کرده اند و در قبال آن، به توسعه ی هنرهای دیگر پرداخته اند؛ به گونه ای که هر زمان در یک مرکز دینی، عناصر معتقد به کلام، بر عناصر معتقد به ماده، چیره شده، تصویرشکنی، شمایل شکنی و در نتیجه، عدم رشد هنرهایی مانند نقاشی و مجسمه سازی را سبب شده است. در مقابل، خوش نویسی و تذهیب – که جزو هنرهای تزیینی به حساب می آیند -، درخشش بیشتری یافته اند.(۱۴)

دکتر غلامرضا اعوانی، معتقد است که فهم های ظاهری و سطحی از دین در بعضی از جوامع، موجب شده است تا برخی ادیان، هنر را کنار بگذارند.(۱۵) این بیرون راندن هنر و هنرمندانگی از بستر زندگی افراد، موجب رکود و رخوت در آفرینندگی و زایندگی در اندیشه ی انسان ها می شود(۱۶) که نمونه ی بارز آن، در عصر حاضر را می توان در مکاتب فکری افراط گرایانه ای مانند القاعده و طالبان و… مشاهده نمود.

در یک تقسیم بندی کلی، روابطی را که بین دین و هنر می توانند به وجود بیایند؛ به این صورت می توان ترسیم کرد: ارتباط اقتدارگرایانه که دین بر هنر چیرگی پیدا می کند و در آن، هنر، با توجه به جایگاه ثانوی ای که یافته است، در خدمت خواسته های دین قرار می گیرد. در این جا هنر را می توان «تبلیغات دیداری» تعریف کرد؛ اما هنگامی که دین و هنر، قدرت یکسان دارند و سعی دارند که بر یکدیگر چیره شوند، رابطه ی تقابل، بین آنها به وجود می آید و رابطه ی جدایی خواهانه، بین دین و هنر، هنگامی رخ می دهد که هر دو، مستقل از هم و بی توجه به هم عمل کنند. در مقابل این نوع رابطه، گاه، دین و هنر، آن گونه در هم ادغام می گردند که تشخیص این مطلب که هنر از کجا آغاز می شود و سنت دینی، کجا پایان می یابد، دشوار می شود.(۱۷)


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت تأثیر ادیان بر هنر چین کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت تأثیر ادیان بر هنر چین، دانلود پاورپوینت تأثیر ادیان بر هنر چین، مقاله تأثیر ادیان بر هنر چین، تحقیق تأثیر ادیان بر هنر چین، مقاله در مورد تأثیر ادیان بر هنر چین، تحقیق در مورد تأثیر ادیان بر هنر چین،
لینک های مرتبط :

مقاله انگلیسی حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی  شامل   17 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

Telomere maintenance and cancer — look, no telomerase

Axel A. Neumann and Roger R. Reddel

Activation of a telomere maintenance mechanism seems to be indispensable for the immortalization of human cells. Most cancers and cancer cell lines maintain their telomeres via telomerase. In some cancers, however, telomeres are maintained in the absence of telomerase activity by one or more mechanisms that are known as alternative lengthening of telomeres (ALT). Successful telomere-targeted anticancer therapy might therefore require a combination of telomerase and ALT inhibitors, emphasizing the importance of understanding the molecular details of telomere maintenance mechanisms in immortal cells and their repression in normal cells. Telomeres are the ends of linear chromosomes, and in most eukaryotes they contain tandem arrays of a GT-rich nucleotide repeat sequence — ۵′TTAGGG3′ in vertebrates1,2. Telomeric DNA and telomere-specific binding proteins (reviewed in REF. 3), together, have an essential role in stabilizing chromosome ends by forming a cap structure that protects chromosome ends from degradation and terminal fusions. Human telomeres are 5–۱۵ kb long and are predominantly double stranded; however, they end in a 30–۲۰۰ nucleotide single-stranded GT-rich 3′ overhang 4–۶٫ This 3′ overhang has been shown to form a lariat structure — referred to as a telomere (T)-loop — by invading the double-stranded region of the telomeric DNA7 (see FIG. 1). It was recognized in the early 1970s that the known DNA polymerases would be unable to replicate the very end of linear DNA molecules8,9 — a phenomenon known as the ‘end replication problem’۱۰٫ RNA-primed DNA synthesis of the lagging strand results in a terminal gap after degradation of the most distal primer. In addition to this, the singlestranded GT-rich 3′ overhang at each telomere involves the action of a putative 5′–۳′ exonuclease that degrades the 5′ end of the underhanging CA-rich strand4,5. Both of these processes lead to shortening of the telomeric DNA template that is available for semiconservative replication in the next round of DNA synthesis. In most normal somatic cells, therefore, telomeres shorten with every cell division11. Conversely, for reasons described below, prevention of telomere shortening is crucially important for the development of most human cancers. Cancers might use more than one mechanism to prevent telomere shortening. What are these mechanisms, and how does their elucidation impact on our understanding of cancer biology and our ability to treat cancer? Cellular immortalization Many cancers contain cells that have an apparently unlimited capacity to proliferate, and acquisition of this property is referred to as immortalization. This contrasts with the finite proliferative capacity of normal somatic cells12. The early evidence that immortalization has a key role in the cancer phenotype came from two main lines of investigation. The first was in vitro/in vivo studies with hamster cells that were treated with chemical carcinogens, in which it was found that immortality was necessary but not sufficient for malignant transformation13. The second was from studies of human cells that had been transduced with the simian virus 40 (SV40) early-region genes, which sometimes results in immortalization. It was found that these cells could undergo malignant transformation by an activated RAS oncogene, but only if they were immortalized14–۱۶ (FIG. 2)

حفظ تلومر و سرطان- بدون تلومراز

فعال سازی یک مکانیزم حفظ تلومر بنظر میرسد برای بقاء سلولهای انسان اجتناب ناپذیر است. اکثر سرطانها و سلولهای سرطانی، تلومرهایشان را از طریق تلومراز حفظ میکنند. با وجود این، در بعضی از سرطانها تلومرها در هنگام عدم وجود فعالیت تلومراز توسط یک یا چند مکانیزمی که بعنوان مکانیزمهای تداوم بخش تلومرها (ALT) شناخته شده اند، حفظ میشوند. بنابراین، درمان ضد سرطان موفقیت آمیز با هدفگیری تلومر، ممکن است نیازمند ترکیبی از بازدارنده های تلومراز و ALT باشد که بر اهمیت درک جزئیات مولکولی مکانیزمهای حفظ تلومر در سلولهای فناناپذیر و سرکوب آنها در سلولهای طبیعی تاکید میکند.

تلومرها بخشهای انتهایی کروموزومهای خطی هستند و در اکثر یوکاریوتها، آنها شامل ردیفها و مجموعه های متوالی از یک ترتیب تکرار نوکلئوتید غنی از نظر GT –  TTAGGG3 5در مهره داران- میشوند. DNA تلومری و پروتئینهای ترکیب شونده با تلومر، با هم، دارای یک نقش اساسی در تثبیت انتهاهای کروموزومی بوسیله تشکیل دادن یک ساختار کلاهکی که از انتهاهای کروموزومها در برابر تجزیه و ترکیبات پایانه محافظت میکنند، میباشند. تلومرهای انسان دارای طول kb 15-5 بوده و بطور غالب و مسلط دورشته ای هستند؛ با وجود این، آنها به یک برآمدگی ‘۳ غنی از نظر GT تک رشته ای ۲۰۰-۳۰ نوکلئوتیدی ختم میشوند. مشخص شده است که این برآمدگی ‘۳ بوسیله حمله به ناحیه دورشته ای DNA تلومری، یک ساختار طناب مانند- بنام یک حلقه تلومری (T)- را شکل میدهد (تصویر ۱). در اوایل دهه ۱۹۷۰ مشخص شد که پلیمرازهای DNA شناسایی شده در تکثیر آخرین قسمت انتهایی مولکولهای DNA خطی- پدیده ای که بعنوان مسئله تکثیر انتها نامیده میشود- ناتوان خواهند بود. ترکیب DNA آماده شده توسط RNA رشته ی پسرو، به یک شکاف انتهایی پس از تجزیه دورترین پرایمر منتهی میشود. علاوه بر این، برآمدگی ‘۳ غنی از نظر GT تک رشته ای در هر تلومر شامل فعالیت’۵-‘۳ اگزونوکلئاز فرضی میشود که انتهای ‘۵ رشته ی غنی از نظر CA در حال برآمده شدن را تجزیه میکند. هر دوی این پروسه ها منجر به کوتاه شدگی الگوی DNA تلومری موجود برای تکثیر نیمه محافظه کارانه در دور بعدی ترکیب DNA میشوند. بنابراین، در اکثر سلولهای جسمی یا تنی، تلومرها با هر تقسیم سلولی، کوتاهتر میشوند. بر عکس، بنا بر دلایل توصیف شده در پایین، جلوگیری از کوتاه شدگی تلومر بشدت برای رشد اکثر سرطانهای انسانی مهم است. این مکانیزمها چه هستند و توضیح آنها چطور بر درک ما از بیولوژی سرطان و توانایی ما برای درمان سرطان تاثیر دارند؟

جهت دانلود متن کامل مقاله انگلیسی حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله انگلیسی حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی، دانلود مقاله انگلیسی حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی، تحقیق انگلیسی حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی، مقاله انگلیسی در مورد حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی، تحقیق انگلیسی در مورد حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی،
لینک های مرتبط :

مقاله انگلیسی تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی  شامل   10صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  تلومرها و تلومرلز در سرطان می باشد 

References

1.Palm,W. et al. (2008) How shelterin protects mammalian telomeres. Annu. Rev. Genet., 42, 301–۳۳۴٫ ۲٫Griffith,J.D. et al. (1999) Mammalian telomeres end in a large duplex loop. Cell, 97, 503–۵۱۴٫ ۳٫van Steensel,B. et al. (1998) TRF2 protects human telomeres from end-toend fusions. Cell, 92, 401–۴۱۳٫ ۴٫Celli,G.B. et al. (2005) DNA processing is not required for ATMmediated telomere damage response after TRF2 deletion. Nat. Cell Biol., 7, 712–۷۱۸٫ ۵٫van Steensel,B. et al. (1997) Control of telomere length by the human telomeric protein TRF1. Nature, 385, 740–۷۴۳٫ ۶٫Smogorzewska,A. et al. (2000) Control of human telomere length by TRF1 and TRF2. Mol. Cell. Biol., 20, 1659–۱۶۶۸٫ ۷٫Sfeir,A. et al. (2009) Mammalian telomeres resemble fragile sites and require TRF1 for efficient replication. Cell, 138, 90–۱۰۳٫ ۸٫Kim,S.H. et al. (1999) TIN2, a new regulator of telomere length in human cells. Nat. Genet., 23, 405–۴۱۲٫ ۹٫de Lange,T. (2005) Shelterin: the protein complex that shapes and safeguards human telomeres. Genes Dev., 19, 2100–۲۱۱۰٫ ۱۰٫Li,B. et al. (2000) Identification of human Rap1: implications for telomere

Telomeres and telomerase in cancer

Steven E.Artandi and Ronald A.DePinho1, Department of Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA 94305, USA and 1 Adult Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA  To whom correspondence should be addressed.

Myriad genetic and epigenetic alterations are required to drive normal cells toward malignant transformation. These somatic events commandeer many signaling pathways that cooperate to endow aspiring cancer cells with a full range of biological capabilities needed to grow, disseminate and ultimately kill its host. Cancer genomes are highly rearranged and are characterized by complex translocations and regional copy number alterations that target loci harboring cancer-relevant genes. Efforts to uncover the underlying mechanisms driving genome instability in cancer have revealed a prominent role for telomeres. Telomeres are nucleoprotein structures that protect the ends of eukaryotic chromosomes and are particularly vulnerable due to progressive shortening during each round of DNA replication and, thus, a lifetime of tissue renewal places the organism at risk for increasing chromosomal instability. Indeed, telomere erosion has been documented in aging tissues and hyperproliferative disease states—conditions strongly associated with increased cancer risk. Telomere dysfunction can produce the opposing pathophysiological states of degenerative aging or cancer with the specific outcome dictated by the integrity of DNA damage checkpoint responses. In most advanced cancers, telomerase is reactivated and serves to maintain telomere length and emerging data have also documented the capacity of telomerase to directly regulate cancer-promoting pathways. This review covers the role of telomeres and telomerase in the biology of normal tissue stem/progenitor cells and in the development of cancer.

Telomeres protect chromosome ends

Telomeres are comprised of tracts of G-rich nucleotide repeats that serve as binding sites for a large array of proteins (Figure 1). In vertebrates, telomeres are composed of the sequence TTAGGG and include a double-stranded tract of repeats many kilobases long and an obligate single-stranded 3# overhang, measuring a few hundred nucleotides (1). The single-stranded overhang can fold back on the double-stranded telomere in a lariat structure termed the t-loop, which serves to sequester the chromosome terminus (2). Double-stranded telomere sequences are bound directly by two sequence-specific DNA binding proteins telomeric repeat binding factor 1 (TRF1) and telomeric repeat binding factor 2 (TRF2), which in turn interact with a larger number of proteins. TRF2 is critical for telomere end protection and can facilitate formation of the t-loop conformation. Disruption of TRF2 through overexpression of a dominant-negative form or through deletion in TRF2-knockout mouse embryo fibroblasts leads to loss of the protective capped structure, characterized by processing of the 3# overhang and ligation of chromosome ends (3,4). TRF1 can serve to modulate telomere length, but it also serves

تلومرها و تلومرلز در سرطان :

تغییرات گوناگون ژنتیکی و پس زایی برای هدایت سلولهای طبیعی به سوی تبدیل و دیگردهی بدخیم مورد نیاز هستند. این رویدادهای جسمی بسیاری از مسیرهای علامت دهی را که برای ارائه محدود گسترده ای و کاملی از تواناییهای زیستی مورد نیاز برای رشد و توسعه، انتشار و در نهایت نابودی میزبان شان، به سلولهای سرطانی متمایل و خواهان همکاری می‌کنند. تسخیر می‌نمایند. ژنوم‌های سرطان با جابجایی‌های پیچیده و تغییرات تعداد و رونوشت منطقه‌ای از جایگاه‌های ژنی واقع در ژنهای مربوط به سرطان را هدفگیری می‌کنند، بازآرایی و مشخص می‌شوند. تلاشها برای نمایش مکانیزمهای اصلی موثر و بر بی‌ثباتی ژنوم در سرطان، نقش برجسته تلومرها را آشکار ساخته‌اند. تلومرها ساختارهای نوکلئوپروتئین هستند که از پایانه‌های کروموزوم‌های یوکارتی حفاظت می‌کنند و بخصوص به دلیل کوتاه شدگی پیشرونده‌های هر دور همانندسازی DNA آسیب‌پذیر هستند و بنابراین مدت زمان احیای بافت، سازمان بدن را در معرض خطر افزایش بی‌ثباتی کروموزوم قرار می‌دهد. در حقیقت، فرسایش تلومر در بافتهای پیر و قدیمی و حالات بیماری افزایشی و تکثیری بسیار زیاد شرایط مربوط به خطر سرطان روزافزون ثابت شده است. اختلال و نقص عملکرد تلومر می‌تواند حالات مخالف و مغایر پاتو فیزیولوژیکی پیری حاد شونده یا سرطان بدخیم با نتیجه خاص اعمال شده با درستی و بی‌نقصی واکنشهای نقطه کنترل آسیب DNA را ایجاد نماید. در اکثر سرطانهای پیشرفته، تلومراز مجدداً فعال می‌شود و برای حفظ طول تلومر مفید واقع می‌شود و داده‌ها را آشکار شده نیز، ظرفیت و توانایی تلومراز شناسی سلولهای بنیادی /ریشه بافت طبیعی و در رشد و توسعه سرطان پوشش می‌دهد.


جهت دانلود متن کامل مقاله انگلیسی تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله انگلیسی تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی، دانلود مقاله انگلیسی تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی، تحقیق انگلیسی تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی، مقاله انگلیسی در مورد تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی، تحقیق انگلیسی در مورد تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی،
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نگار موسوی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :