تبلیغات
تحقیق و مقالات روانشناسی - تحقیق جریان نقدی و سیستم مدیریت وجوه نقد
تحقیق و مقالات روانشناسی
تحقیق جریان نقدی و سیستم مدیریت وجوه نقد   شامل 48 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  جریان نقدی و سیستم مدیریت وجوه نقد    می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱- مقدمه:

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به‌منظور شناسایی، اندازه‌گیری و طبقه‌بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحدهای تجاری و گزارش پیامدهای اینگونه رویدادها برای تصمیم‌گیرندگان، طرح‌ریزی شده است(ابراهیمی،۱۳۹۰،ص:۲۸).

مفاهیم، اصول، قواعد و رویه‌های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری، در واقع بازتاب نیازهای گروه‌های مختلف استفاده‌کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است.انتظارها، نیازها و خواسته‌های استفاده‌کنندگان بسیار متنوع و معمولاً تعیین‌کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.گروههای مختلف استفاده‌کننده از اطلاعات مالی به‌دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند، بیشتر اوقات نیازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند که در آن کیفیت اطلاعات مالی در حد مطلوبی رعایت شده باشد(ثقفی، ۱۳۷۷).

بررسی گزارشهای سالانه شرکتها نشان می‌دهد کیفیت اطلاعات افشاشده در گزارشهای مالی متفاوت است و تفاوت در کیفیت اطلاعات افشا شده شرکتها به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاحدید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایه‌گذاری است.ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشاشده، تحت تاثیر عوامل زیادی است. نظریه‌پردازی و ارزیابی تجربی آثار متغیرهای موثر بر بهبود کیفیت اطلاعات مالی کمک می‌کند (نوروش، ۱۳۷۷).

مقاله حاضر نیز در راستای همین امر گام بر می دارد.اگر چه اطلاعات حسابداری از مهمترین منابع اطلاعاتی است که به‌عنوان محصول اصلی سیستم حسابداری نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌های گروههای مختلف بازار سرمایه ایفا می‌کند اما این اطلاعات طی یک فرایند محاسباتی و براساس اصول و استانداردهای مراجع ذیصلاح اندازه‌گیری و ارائه می‌شوند و اگر از شفافیت لازم برخوردار نباشد، احتمال تصمیم‌گیری‌های نادرست به‌وسیله گیرنده اطلاعات افزایش می‌یابد. برابر بند ۶ استاندارد شماره یک حسابداری ایران (ترجمه استاندارد بین‌المللی شماره یک)، هدف از گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف وسیعی از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمهای اقتصادی مفید واقع می‌شود. این اهداف زمانی قابل دستیابی است که استانداردهای بین‌المللی حسابداری در شرایط موجود و مربوط به‌کار گرفته شود. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، یکی از ارکان مهم پاسخگویی و تصمیم گیری‌های آگاهانه بوده و در رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما در حال حاضر صورتهای مالی هسته اولیه منابع اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد. حسابداران مسئول تهیه و ارائه این صورتها هستند و حسابداری به‌عنوان یک نظام اطلاعاتی، مبتنی بر پردازش و تحلیل اطلاعات مالی است.هر نظام تحلیلی لازم است بر سلسله‌ای از قواعد و اصول مشخص استوار باشد. بنابراین، اطلاعاتی که از نظر حسابرس شرکت مربوط و قابل اتکا تشخیص داده شده است، باید تا حد زیاد، اما نه به‌طور کامل، کیفیت مقرراتی تعریف‌نشده حاکم را تامین کند. تعیین اینکه آیا صورتهای مالی شرکت با استانداردهای تصریح‌شده کیفیت مطابقت دارد یا نه، حاکی از آن است که سازوکاری وجود دارد که این استانداردها را عملی کند. از سویی دیگرموجودی نقد دارایی مهمی برای شرکت ها است. میزان نگهداری وجه نقد کافی و یا مازاد با توجه به تصمیمات مدیریت و به منظور مواجه نشدن با مخاطرات عدم تقارن اطلاعاتی است. افشای اطلاعات مالی شرکتها به طور شفاف که از طریق صورت های مالی اساسی منتشر می شود، عامل مهمی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان است. عدم تقارن اطلاعاتی منجر به افزایش صرف ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود. از این رو شرکت ها به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های خود به اجبار وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند(قائمی وعلوی،۱۳۹۱).

امروزه تصمیم گیران به ناچار نیاز به اطلاعات مفید، مربوط و قابل اتکا دارند و چنانچه سیستم اطلاعاتی ( که وظیفه‌ی اطلاعا رسانی را به عهده می‌گیرد) نتواند اطلاعات لازم و ضروری را به استفاده کنندگان اطلاعات برساند، به نظر می‌رسد تصمیمات اتخاذ شده نه تنها مشکلی را برطرف نمی‌کند چه بسا برمشکلات واحد اقتصادی بیافزاید.

۲-۲-تعریف اصطلاحات و واژه ها:

۲-۲-۱- وجه نقد

در بیانیه ۹۵ هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا ، وجه نقد شامل پول نقد و معادل های آن (شبه پول ) تعریف شده است.شبه پول عبارت از سرمایه گذاری های کوتاه مدت با قابلیت تبدیل بسیار زیاد به وجه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش  آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد می باشد.

بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۲ ایران ،  وجه  نقد  صرفاً شامل موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و موسسات مالی اعم از ریالی و یا ارزی ( شامل  سپرده های  سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید ) می باشد.

در مواردی‌ که‌ اضافه‌ برداشت‌ در حساب‌جاری‌مجاز باشد (مثلاً اضافه‌برداشت‌درحسابهای‌ بانکی‌ خارج‌ از کشور توسط‌ واحد تجاری‌)،مانده‌ اضافه‌برداشتهایی‌ که‌ بدون‌ اطلاع‌قبلی‌ مورد مطالبه‌ قرار گیرد باید از مبلغ‌ مذکور کسر گردد. ویژگی‌ دیداری‌ بودن‌در مورد اقلام‌ تشکیل‌دهنده‌ وجه‌ نقد بدین‌ معنی‌ است‌ که‌ این‌ اقلام‌ بدون‌اطلاع‌ قبلی‌ قابل‌ برداشت‌ یا مطالبه‌ باشد.سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ وجه‌ نقد تلقی‌ نمی‌شود،زیرا هدف‌ از نگهداری‌ آنها تحصیل‌ سود است‌.هرگاه‌ برای‌ تسویه‌ اضافه‌ برداشتهای‌ بانکی‌مهلتی‌ تعیین‌ شده‌ باشد درصورتی‌ می‌توان‌ آنها را در محاسبه‌ وجه‌ نقد منظور کرد که‌ مهلت‌ مزبور از یک‌ روز کاری‌ تجاوز نکند، تعریف‌ مذکور در بند ۱۲دربرگیرنده‌اقلامی‌ از سرمایه‌گذاریها و استقراض‌ کوتاه‌مدت‌ که‌ معمولاًدرصورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد سایر کشورها تحت‌عنوان‌معادل‌ وجه‌ نقداز آنها یادمی‌شود،نیست‌.

معادل‌ وجه‌ نقد

بنابر تعریف‌ رایج‌ عبارت‌ است از سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌ مدت‌ سریع‌التبدیل‌به‌ وجه‌ نقد ‌ که‌ احتمال‌ خطر کاهش‌ در ارزش‌ آن‌ ناچیز بوده‌ و به‌ آسانی‌ وبدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ قابل‌ تبدیل‌ به‌ مبلغ‌ معینی‌ وجه‌ نقد باشد و موعد آن‌ درزمان‌ تحصیل‌ تا سررسید حداکثر سه‌ ماه‌ باشد به‌ کسر وامها و قرض‌الحسنه‌های‌دریافتی‌ از بانکها و سایر اشخاص‌ که‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تحصیل‌ قابل‌بازپرداخت‌ است‌.عدم‌ شمول‌ معادل‌ وجه‌نقد در تعریف‌ وجه‌ نقد در این‌ استاندارد به‌ دلایل‌ زیر صورت‌ گرفته‌ است‌:

الف‌. تشخیص‌ اقلام‌ معادل‌ وجه‌ نقد از سایر سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌واحد تجاری‌ یا استقراضهای‌ کوتاه‌مدت‌ براساس‌ یک‌ مرزبندی‌ اختیاری‌ صورت‌ گرفته‌است‌.این‌ نحوه‌ عمل‌ موجب‌ می‌شود اولاًنقش‌ صورت‌جریان‌ وجوه‌ نقددر کمک‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌جهت‌ ارزیابی‌ نقدینگی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ تضعیف‌ گردد و ثانیاً تصویری‌مصنوعی‌ از نحوه‌ عمل‌ واقعی‌ مدیریت‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ که‌ اغلب‌ به‌چنین‌تفکیکی‌ بین‌ اقلام‌ معادل‌ وجه‌ نقد و سایر فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ یا تأمین‌مالی‌ اعتقاد ندارند،ارائه‌ شود.

ب‌ . تعریف‌ وجه‌ نقد بدون‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه‌ نقد تطابق‌ بیشتری‌باتفکر حاکم‌بر مدیریت‌ فعالیتهای‌اقتصادی‌ و فرهنگ‌ رایج‌ تجاری‌ کشور دارد.

ج‌ . انعکاس‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با اقلام‌ معادل‌ وجه‌ نقد تحت‌عنوان‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی‌ از سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌ یا جریانهای‌ نقدی‌ناشی‌ از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ درصورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد،هماهنگی‌ بیشتری‌ بین‌ این‌ صورت‌ و طبقه‌بندی‌اقلام‌ مربوط‌ در ترازنامه‌ فراهم‌ می‌آورد.

د . عدم‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه‌ نقد در تعریف‌ وجه‌ نقد، قابلیت‌مقایسه‌ جریانهای‌ نقدی‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ را افزایش‌ می‌دهد.

رابطه جریان وجوه نقد و درآمد (سود) خالص شرکتها

پابلو فرناندز[۱]اعتقاد دارد یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگر چه نمی‌توان آن را به‌طور مطلق صحیح دانست، اما می‌توان آن را به‌عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است ‌که «سود خالص فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقدیک واقعیت است (فرناندز،۲۰۰۲).

امروزه تجزیه‌وتحلیل‌های زیادی درباره سود خالص به‌عنوان عامل اصلی و تنها عامل معتبر برای تشریح عملکرد شرکتها وجود دارد. براساس این رویکرد ساده، شرکت با افزایش سود خالص، بهتر و با کاهش آن، بدتر کار می‌کند. به‌طور ‌کلی، چنین گفته می‌شود شرکتی که در سال قبل سود خالص بیشتری داشته، نسبت به شر‌کتهای دارای سود خالص ‌کمتر، ثروت و رفاه بیشتری را برای سهامداران خود خلق ‌کرده است. همچنین، براساس همین منطق، شرکتهای دارای سود خالص مثبت، موجب افزایش و شرکتهای دارای زیان، باعث کاهش ارزش (سهامداران) شر‌کتها می‌شوند. البته، همه این نظریه‌ها ممکن است اشتباه باشد. در بسیاری از تجزیه‌وتحلیل‌ها با افزودن استهلا‌ک به سود خالص، اغلب رقمی به‌دست می‌آید ‌که جریان نقدی‌ حسابداری یا جریان نقد حاصل از عملیات نامیده می‌شود. اما نکته مهم در این است که بسیاری از افراد، با این ‌که از این مسائل آگاهند، اما جریان وجوه نقد را به‌جای سود خالص در نظر می‌گیرند.


جهت دانلود متن کامل تحقیق جریان نقدی و سیستم مدیریت وجوه نقد  کلیک نماید

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق جریان نقدی و سیستم مدیریت وجوه نقد، دانلود تحقیق جریان نقدی و سیستم مدیریت وجوه نقد، پیشینه تحقیق جریان نقدی و سیستم مدیریت وجوه نقد، تحقیق در مورد جریان نقدی و سیستم مدیریت وجوه نقد، مقاله جریان نقدی و سیستم مدیریت وجوه نقد، مقاله در مورد جریان نقدی و سیستم مدیریت وجوه نقد،
لینک های مرتبط :

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نگار موسوی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :